Maandelijkse Berichten

Home

Berichten


De EnergieŽn voor Juli 2009

Wedergeboorte in het Diamanten Licht

Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers, de maand juli zal gevuld zijn met de energieŽn van Verandering en Transformatie. Het Diamanten Licht blijft Verlichting en Ontwaken naar de planeet brengen, en tegelijkertijd zullen er nieuwe Lichtcodes geactiveerd worden voor de evolutie van de Planeet in het Collectieve Bewustzijn tijdens de Volle Maan en de Maansverduistering op 7 juli, en de Nieuwe Maan en de Zonsverduistering op 22 juli, alsmede de Leeuwenpoort die zich opent op 23 juli.

Het zal inderdaad een krachtige tijd zijn, een waar je zult moeten vasthouden aan het Diamanten Licht in je Hart en je je energie in Vrede en Rust moet bewaren, terwijl de veranderingen zich voordoen en de Nieuwe Aarde energie het uiteenvallen van de oude energie en de geboorte van de Nieuwe Aarde ondersteunt. In dit proces zul je ondervinden dat je eigen innerlijke energieŽn zich in het wedergeboorteproces bevinden, om vorm te kunnen aannemen in de hogere frequenties van de Nieuwe Aarde. Dit Wedergeboorteproces zal de energieŽn van de lagere chakra's beÔnvloeden, terwijl de Diamanten Lichtfrequenties binnen de drie lagere chakra's geactiveerd worden, om de helderheid en de klaarheid van het Kosmische Bewustzijn toe te staan deel uit te gaan maken van de MateriŽle Werkelijkheid op de Nieuwe Aarde.

Dus is het zo, Geliefde Lichtwerkers, dat de Mannelijke energieŽn van de Planeet Aarde tijdens de Volle Maan en de Maansverduistering herboren zullen worden in de Hogere Frequenties van het Licht. Het Collectieve Bewustzijn zal de zachtere en Verrezen geChristende Mannelijke energieŽn verwelkomen. Dit zal vergemakkelijkt worden door de Maancode activeringen van de Volle Maan en de Eclips in Steenbok, bijgestaan door de krachtige transformatieve energie van Pluto in Steenbok. De "Maancodes" voor de Mannelijke energie die reeds zolang afwezig zijn geweest in de Aarde Realiteit, zullen volledig hersteld en geactiveerd worden op het Nieuwe Kosmische Christus niveau.

Op dit moment begint de Goddelijke Mannelijke energie zich in het Collectieve Bewustzijn te vormen door middel van Co-Creatie, de Verrezen energieŽn van Onvoorwaardelijke Liefde, Delen en Bekrachtiging voor Allen. Deze verschuiving in het Collectieve zal veel angst en stress naar de oppervlakte brengen wanneer het oude wordt losgelaten en het nieuwe vorm aanneemt. Deze energieŽn creŽren een kans voor het loslaten van oude patronen en het verwelkomen van nieuwe patronen van Zijn en Relatie.

Deze nieuwe Lichtcode Activeringen zullen invloed hebben op de onderste drie chakra's, en er zal een loslaten van oude energie en een heruitlijning van de Diamanten LichtenergieŽn zijn, die in de Diamant van het Hart bewaard worden en naar de onderste Chakra's gezonden worden om de frequenties van deze chakra's met de nieuwe Diamanten Lichtfrequenties af te stemmen.

Deze verschuivingen kunnen op het fysieke niveau gevoeld worden als vibraties en pijn in het onderste deel van het lichaam, wanneer de binnenkomende energieŽn de lagere chakra's herstructureren en afstemmen. Andere gevoelens kunnen hyperactiviteit of extreme vermoeidheid zijn wanneer de chakras hun frequenties recalibreren. Er kunnen extreme stemmingswisselingen en emoties zijn wanneer de emotionele zuivering en heruitlijning optreedt, en sommigen van jullie kunnen je erg droevig voelen met de wens om zonder reden te huilen wanneer je oud verdriet loslaat en je je naar nieuwe vreugde beweegt. Op het mentale vlak kan er extreme angst zijn wanneer oude patronen van angst vervangen worden door nieuwe patronen van Liefde en Delen.

Op dit tijdstip, Geliefden, kunnen jullie ook het beŽindigen en afwerken van vele relaties ervaren, wanneer de oude energiepatronen van relaties vervangen worden door de nieuwe Verrezen Energie van het Heilig Hart als basis voor verbinding en relatie.

Dit betekent, liefste Lichtwerkers, dat de oude energieŽn rond Geld, Seksualiteit en Macht vervangen zullen worden door de nieuwe hogere energieŽn die jullie voor het Collectieve vastgehouden hebben. In plaats van de vervormde energieŽn van Hebzucht en Angst rond Geld, zullen de nieuwe energieŽn de hogere frequenties van Overvloed, Delen en Genoeg voor Allen binnenleiden. De Verrezen Menselijke Engel zal stil vertrouwen hebben dat hij of zij altijd precies zal kunnen manifesteren wat nodig is in de voorziening van het leven, en dat hij of zij altijd genoeg zal hebben om te delen met anderen die hun vaardigheden van manifestatie nog niet zo geperfectioneerd hebben in deze tijd van transformatie en verandering. Deze energieŽn zullen binnengeleid worden door een heruitlijning van de Basis-Chakra energieŽn.

De nieuwe energie rond Seksualiteit zal de vervormde energieŽn van bezit en controle d.m.v. manipulatie van de creatieve en reproductieve energiebronnen vervangen. Wanneer de Sacrale chakra zich afstemt met het Diamanten Licht van het Heilig Hart, zullen de nieuwe energieŽn Heilige Relaties creŽren waarin iedere relatie heilig gehouden wordt en een afspiegeling zal zijn van de Goddelijke Eenheid van energie. In het hart van de Relatie zullen de energieŽn van Onvoorwaardelijke Liefde, Aanvaarding en Engagement zijn. Elke Relatie zal een focus van energie hebben en dit zal de focus zijn van de Heilige Verbintenis binnen de Relatie. De energie van Creativiteit die het doel van de Sacrale Chakra is, zal binnen Heilige Relaties gebruikt worden om de energieŽn van het Heilige op de Nieuwe Aarde te creŽren. En omdat jullie nu Medescheppers op de planeet zijn, zal een ieder van jullie binnen je relaties beslissen wat het Heilige doel en de focus van jullie partnerschap is en hoe je dit zult uitdrukken binnen het Meesterschap van je Diamanten Lichtenergie.

De oude energie van Macht als een middel van controle en manipulatie zal ter hoogte van de Zonnevlecht Chakra vervangen worden door de nieuw Verrezen Christusenergie van Persoonlijke Kracht, en het vermogen om op elk tijdstip de energie van Onvoorwaardelijke Liefde in het Hart te bewaren. De frequentie van Liefde die door de Diamant van het Hart overgedragen wordt, zal zich manifesteren als het vermogen om je persoonlijke energie in eender welke situatie te laten stromen, zonder controle en dominantie uit te oefenen. De stroom van Onvoorwaardelijke Liefde zorgt ervoor dat elk wezen in staat is om zijn behoeften en verlangens zonder angst uit te drukken en dat in liefde aan deze behoeften voldaan wordt door degenen met wie hij of zij zich verbindt. De essentie van de Nieuwe Aarde is onderhandeling en samenwerking als een manier om altijd voor het hoogste goed te manifesteren. Geliefden, jullie zullen de vaardigheden om als groep samen te werken leren, om ervoor te zorgen dat iedereen op elk tijdstip in staat is te manifesteren wat hij nodig heeft en verlangt, en dat je het proces van manifestatie kunt ondersteunen, niet enkel voor jezelf, maar ook voor anderen. In dit geval zal het leren van Harmonie via Eenheid te creŽren de essentiŽle vaardigheid zijn die de energie van de Zonnevlecht zal afstemmen met het Diamanten Licht van het hart.

Dus, Geliefden, staat de Nieuwe Maan op 22 juli in Kreeft en zal er een Zonsverduistering plaatsvinden die ook de Nieuwe Zonlichtcodes zal activeren. Dit zullen de Activeringen voor de Vrouwelijke Zonne-energieŽn zijn, de Verrezen Vrouwelijke ChristusenergieŽn die op dit tijdstip in het Diamanten Hart van de Planeet en in het Diamanten Hart van elke Ontwaakte en Geascendeerde Menselijke Engel op de Aarde worden gecodeerd.

Op dit tijdstip zullen de oude "slachtoffer"-energieŽn van het Vrouwelijke uit de oude energieŽn in het Collectieve Bewustzijn, vervangen worden door de Verrezen energie van Bekrachtiging en Creatie met Spirit. The Nieuwe Menselijke Engel zal openstaan voor het ontvangen van Overvloed, die met Gratie en Dankbaarheid door de Kosmische Rivier van Leven wordt aangeboden. De Basis Chakra zal opnieuw heruitgelijnd worden van het gebrek en de armoede in het oude bewustzijn naar de frequentie van Aanvaarding en Dankbaarheid, in de wetenschap dat Overvloed altijd aanwezig is en dat gebrek een illusie is. Op het niveau van de Sacrale chakra en de Seksuele en Creatieve energie, zal de Nieuwe Code de vrouwelijke energie toestaan bekrachtigd te worden, om Passie en Creativiteit uit te drukken en deze energieŽn met Gratie en Dankbaarheid van anderen te ontvangen. Op het niveau van de Zonnevlecht Chakra zullen de nieuwe Lichtcodes toestaan dat de Vrouwelijke energie haar sterkte en kracht uitdrukt via de energieŽn van Gelijkheid en Delen. Geven en Ontvangen zal op dit punt in evenwicht gehouden worden, en de nieuwe Lichtcodes zullen de Menselijke Engel toestaan ervoor te zorgen dat hij of zij Ontvangt en Geeft op een evenwichtige en liefdevolle manier die de essentie van elk individu binnen de groep of gemeenschap respecteert.

Binnen het Collectieve Bewustzijn, Geliefden, zullen de oude energieŽn van Polariteit en Dualiteit vervangen worden door de Yin en Yang van Complementariteit en Co-Creatie.

En wanneer de zon zich op 23 juli naar Leeuw beweegt, zal de "LeeuwenpoortĒ zich openen om de nieuwe Evolutionaire Codes voor de Nieuwe Aarde binnen te brengen vanuit de Kosmische Portalen van Sirius, Alcyone en Arcturus, om nieuwe codes naar het Hart van de Mensheid te brengen vanuit het Galactisch Centrum en het Andromedaanse Bewustzijn. Terwijl de Nieuwe Aarde zich manifesteert, zullen ook de Sterren-, Galactische- en Kosmische Codes voor Lichtfrequentie Evolutie in het Menselijke Collectieve Bewustzijn gecodeerd worden via de Diamanten Lichtfrequenties. Op dit tijdstip zullen degenen van jullie die volledig Ontwaakt zijn voor je Kosmische Bewustzijn, beginnen met het proces van integratie van je Sterren- en Kosmische Codes en co-creŽren met het Galactische en Stellaire Bewustzijn. Aanvankelijk zal dit via de Droomstaat zijn en velen van jullie zullen opgeroepen worden voor vergaderingen om deel te nemen aan de nieuwe Galactische Raad die de Nieuwe Aarde en haar geascendeerde bevolking zal omvatten. Maar, wanneer de Kosmische energie sterker wordt, zul je op bewustere manieren gemachtigd worden om deel te nemen aan bijeenkomsten van de Galactische Raad.

Zo, Geliefde Lichtwerkers, kun je zien dat de energieŽn van het Nieuwe nu zeer krachtig zijn en dat de oude manieren van zijn en waarnemen met hun drie dimensionale beperkingen je niet zullen dienen. Het is tijd om je multi-dimensionale zelf te verwelkomen en over te gaan naar het nieuwe bewustzijn en de nieuwe realiteit, zoals ze via jou ontstaat door de Taal van de Kosmische Ziel die Licht en Geluid en Patronen van Bewustzijn is.

De Diamanten Lichtkinderen: Ondersteuning van het Nieuwe Bewustzijn

Op dit moment wordt deze krachtige verandering van Lichtcodes en bewustzijn ondersteund door de komst van de Diamanten Lichtkinderen op de Planeet. Dit zijn de Kosmische Meesterzielen die in dit jaar 2009 op de Aarde geÔncarneerd zijn. Terwijl er meer van hen komen, vergemakkelijken zij transformatie en verandering en "upgraden" vele van de Kristalkinderen hun bewustzijn om de Diamanten Lichtenergie van Volledig Kosmisch Bewustzijn te kunnen binnengaan. Hun ondersteuning maakt het de rest van het Menselijke Collectieve mogelijk om soortgelijke verschuivingen naar Kosmisch Bewustzijn te maken en zich volledig af te stemmen met het Diamanten Licht.

En zo leeft het Menselijke Collectieve op dit moment binnen twee simultane werkelijkheden. De Oude Werkelijkheid met zijn oude energieŽn valt uiteen en valt weg. De oude Lichtcodes en Energiepatronen worden steeds waardelozer als manieren van Zijn op de Planeet. Dit geeft bij velen aanleiding tot diepe angst en paniek, en een toenemende angst voor rampen en catastrofes. Deze energie is misschien wel nodig als middel, waardoor het Collectieve de transformatie kan uitdrukken en zich doorheen de opkomende angsten en zorgen kan werken. Velen spelen oude overlevingsangsten uit en angsten rond het eindigen van LemuriŽ en Atlantis. Maar, tegelijkertijd ontstaat de Nieuwe Droom en de Nieuwe Aarde in het Collectieve Bewustzijn en in elke ontwaakte Menselijke Engel, zodat de Nieuwe Werkelijkheid zich kan manifesteren en vormen. Geliefden, elk van jullie heeft nu de keuze in welke Werkelijkheid je wilt wonen, afhankelijk van je vermogen om bewust en ontwaakt te zijn en je Creatieve energie te engageren en met Spirit samen te werken. De Diamanten Kinderen zijn hier om jullie te verwelkomen in de Nieuwe Werkelijkheid.

Geliefden, velen van jullie vragen zich af hoe je weet wanneer je het Nieuwe Bewustzijn bereikt hebt. Hoe je zult weten wanneer je openstaat voor de volle energie van de Vijfde Dimensionale Nieuwe Aarde. Wel, we zullen zeggen dat je eerst bewust zult worden van je innerlijke Goddelijkheid en je Kosmische Bewustzijn. Je zult de "IK BEN" energie van de Ziel en Spirit voelen die in de Diamant in het hart leeft. Ten tweede, zul je absoluut vertrouwen hebben in je vermogen om te co-creŽren en Manifesteren met Spirit en te voorzien in alles wat je op Aarde nodig hebt binnen je Werkelijkheid, en in comfort en overvloed te leven. Ten derde, zul je een bewustzijn van de Oneindige natuur van Tijd en Ruimte binnengegaan zijn. Je zult volledig in het huidige moment leven, wetende dat het verleden en de toekomst illusies zijn en dat het Nu de enige Realiteit is. Je zult geen angst voor de dood hebben, wanneer je absoluut vertrouwen voelt om de transities en transformaties in je bestaan met gratie en vrede onder ogen te zien. En tot slot, zul je jezelf als een Meester van je eigen lot voelen, wetende dat je je eigen werkelijkheid op elk tijdstip kunt creŽren. En je zult weten dat wanneer je je niet goed voelt in een creatie, je deze op elk gewenst moment kunt wijzigen en een andere Werkelijkheid kunt creŽren.

Inderdaad, Geliefden, kunnen we alleen maar zeggen " Welkom op de Nieuwe Aarde! "

De EnergieŽn voor Juli 2009

Op 7 juli zal de Volle Maan in Steenbok staan met de Zon in Kreeft. Er zal ook een Maansverduistering zijn voor de Activering van de Nieuwe Lunaire Mannelijke Lichtcodes. De energie van Kreeft en Steenbok legt de nadruk op de energie van de Moeder en de Vader, of de Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn. Het is een tijd om het ontstaan en de wedergeboorte van de Verrezen Mannelijke ChristusenergieŽn te vieren.

Op 22 juli zal er een Zonsverduistering in Kreeft zijn, waarbij de Solaire Vrouwelijke Codes van de Bekrachtigde Vrouwelijke ChristusenergieŽn in het Collectieve Bewustzijn gecodeerd worden. De Maangodin zal helpen bij de wedergeboorte van het Volle Zon-Bewustzijn van het Vuur van Zonnegodinnen die in augustus vollediger wordt uitgedrukt, wanneer er op 6 augustus een Maansverduistering in Leeuw en Waterman plaatsvindt tijdens de Volle Maan in het midden van de Leeuwenpoortperiode. Dit zal weer een krachtige nexus van Kosmische energieŽn en Lichtcode Activeringen meebrengen.

Op 23 juli beweegt de Zon zich naar Leeuw en opent het Leeuwenpoort-portaal voor 2009 zich. De Kosmische energieŽn voor de Evolutie van Goddelijk Bewustzijn voor de volgende jaarlijkse cyclus zal door degenen op Aarde beginnen ontvangen te worden !

En ja, wij wensen jullie een reis gevuld met Licht, Liefde en Lach in juli 2009!

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm


Klik Hier voor Starchild


© 2008-9 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.