Maandelijkse Berichten

Home

Berichten


Wereldvrede en de Harmonie van de Ene Wet op Aarde

door Celia Fenn

Wij krijgen te maken met vele uitdagingen nu we dit nieuwe jaar met haar krachtige nieuwe energieën ingaan! De ‘Oude Droom’ wordt afgebroken en de nieuwe droom over Vrede & Harmonie is nog niet manifest… Daarom ervaren veel mensen, vaak op heel diep niveau die ze nog niet bevatten, angst en stress.

Dus, terwijl we op de drempel staan van grote en wonderbaarlijke veranderingen voor de Aarde, krijgen we ook dagelijks te maken met veelseisende energieën. Aangezien ik werk met de energie van Aartsengel Michaël, is mij gevraagd dit door te geven aan de “Starchild” lezers t.b.v hun onderscheidingsvermogen.

Zoals de Michaël energie het al in de boodschap van januari 2009 heeft benadrukt, is het nu de tijd voor een ieder om onze meester energie op te pakken en alleen dat te accepteren wat op hartsniveau goed aanvoelt, daarom vertrouw ik er op dat je deze informatie met je hart leest.

Celia Fenn

In den “beginne”… de “droom machine” en het “Giza intermezzo”

Momenteel hebben wij bijna allemaal geaccepteerd dat de ‘werkelijkheid’ zoals wij die kennen een hologram is. Een hologram van licht, geluid en beeld als een lasershow. Ons bewustzijn reageert op deze structuur of droom, waardoor we deel uitmaken van die werkelijkheid.

Toen we nog jonge zielen waren, wisten we dit en waren we nog sterk verbonden met ons Hoger Zelf, die de “droom” vanuit de hogere dimensies projecteerde, opdat we als het ware in de Hof van Eden konden spelen.

En zo evolueerde de planeet via verschillende vormen en soorten beschavingen en culturen en fysiek/etherische lichamen, terwijl de droom voortduurde. Het was eigenlijk een goede droom, die gebaseerd was op ‘De Wet van de Ene’; de Sacrale Hogere Waarheid dat Alles Een is in de Geest, en waarin afscheiding een illusie van de droom was en niet echt bestond.

Toen de mensheid na de Val van Atlantis, zich afkeerde van de Wet van Een, en in de richting van hebzucht, controle en dualiteit groeide, bouwden de overlevenden van die gebroken beschaving de Tempels op Giza in Egypte. Ze waren nog steeds machtig en wijs, en ze kozen deze locatie omdat het geometrisch een perfecte plaats was om een “Droom Machine” neer te zetten.

Want dat is wat het Piramide Complex op Giza werd. Het was een Sterrenpoort waar de Holografische Droom van de werkelijkheid op Aarde werd geweven om het levenstapijt in de stoffelijke wereld te worden. Dit werd bereikt door het formeren van een ‘priesterklasse’, die als ‘hoeder’ fungeerde van de Heilige Verhalen of Archetypen waarop de Schepping was gebaseerd.

In de Realiteit van de Wet van de Ene, vertelden deze verhalen over de Schepping van de Aarde via de complementaire energieën en krachten van de Mannelijke Vrouwelijke aspecten van de Bron.

Het Giza Complex was toen heel anders dan wat het nu is. Destijds was het werkelijk een “Spiegel van de Hemel”, een Aardse afbeelding van de “Leeuwenpoort”.

Dat is de SterrenPoort waardoor de Kosmische Energie stroomde en in de Giza Droom Machine of Holografische Projector werd opgevangen, die op zijn beurt de dromen verder de werkelijkheid in stuurde. Daarom zeg ik zo vaak dat de mensheid dient te ontwaken uit de Droom die wij het Leven noemen…

In die dagen waren de Piramiden bedekt met marmer en voorzien van gouden kroonstenen die de hoogste energie frequenties uit de Kosmos naar de priesters en/of farao’s overbrachten, die dan weer de energie in de realiteit droomden in de Koningskamer van de Piramide. De Piramiden waren nooit graftombes, maar heilige ruimten waar de Hoge Ingewijden de Droom Wereld in konden gaan om met de Archetypische energieën co-creaties te scheppen.

Maar, de Wet van Een was al gecorrumpeerd, want de mensen waren er gewend aan geraakt hun macht weg te geven aan de Priesters en Priesteressen, die zich ‘ten behoeve van de mensheid’ opwierpen als woordvoerders van de Hogere Energieën.

De zaden hiervoor waren al gezaaid in Lemurië en Atlantis en, hoewel er veel goeds werd bereikt, het betekende ook dat de mensen er aan gewend raakten hun eigen verbinding met de Bron op te geven, en anderen toe te staan die verbinding te maken via de verhalen die ze de wereld in stuurden in hun hoedanigheid van priester/priesteres in de Tempels.

Na verloop van tijd werd deze praktijk verbonden met hebzucht, macht en corruptie in de priesterklasse, totdat de Wet van Een verloren ging, en de hele ‘droom’ uit de hogere frequenties tuimelde, en in de lagere frequenties tot dualiteit, geweld en slavernij verviel.

Aldus werd de “Droom Machine” van Giza de verspreider van de Wet van Dualiteit in plaats van de Wet van Een. En door de eeuwen heen werd de Wet van Dualiteit dominant op Aarde, en de Wet van Een ging heen.

Dit werd verkregen door de droom listig te manipuleren en het hologram van een ‘insteek’ of Subliminale beelden te voorzien, die niet de waarheid van de Wet van Een reflecteerde. De ‘insteek’ klonk als de waarheid, maar dan een vervormde waarheid.

De ‘insteek’ was het verhaal van Isis en Osiris en de geboorte van het Kind Soldaat Horus. Terwijl Isis en Osiris representanten waren van de Goddelijke Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijke energieën, sloop de ‘insteek’ in het Egyptische bewustzijn, en werd zo een fundament voor een geloofsovertuiging van grote macht, waardoor Dualiteit werd geboren.

In dit verhaal van veronderstelde archetypische energieën, wordt Osiris vermoord door zijn slechte broer Seth die zijn lichaam in stukken snijdt en over Egypte verspreid. Isis, zijn zustergemalin, moet de stukken weer verzamelen en door middel van haar magie weet ze het lichaam weer samen te stellen en op wonderbaarlijke wijze zwanger te worden van het Kind Soldaat Horus.

Als Horus volwassen wordt, gaat hij op zoek naar zijn slechte oom en weet die na een heftige strijd te doden. Men geloofde aldus dat het licht werd hersteld.

Wat dit nepverhaal, deze instee echter introduceerde was het concept van dualiteit, waarbij de krachten van goed en kwaad met elkaar in oorlog waren.

Het draait in dit verhaal om de Mannelijke Strijder energie, wiensdoel het is om te vechten, te doden en van het Licht te “verdedigen”, waarbij de Vrouwelijke energie is afgezwakt tot de rol van ‘moeder’. We zitten nog steeds in dat rollenpatroon, en dat is het meest merkbaar in de landen rondom de “Giza Droom Machine”.

De vraag is: “Brengt het Giza complex nog steeds deze ‘droom’ over?” Volgens Aartsengel Michaël gebeurt dat niet meer, ondanks sommige pogingen om de kracht van het complex opnieuw te activeren. Die energie is al lang vertrokken.

Maar de intentie is in de droom blijven hangen op de lagere frequenties, waar het voortgaat als archetypische onderbouwing voor de Wet van Dualiteit. De intentionele energie manifesteert zich het sterkst waar het werd gedownload, namelijk in Egypte en Palestina.

De drie belangrijkste religies komen uit die streek; jodendom, christendom en Islam zijn geworteld in de verhalen en ‘dromen’ van de oude Egyptische en Sumerische priesters.

In de laatste dagen van december 2008, waarde er een krachtige golf van Christuslicht of de Wet van Een door het Nieuwe Aarde Grid om het volgende niveau van terugkeer naar de hogere dimensies van Harmonie van Een te activeren als voorbereiding op de grote ommekeer op Aarde.

Maar wat er gebeurde was dat de energiegolf door de restanten van de snel desintegrerende oude droom van dualiteit ging, en helaas was die golf alles wat nodig was om een nieuwe oorlog te starten, nog een opleving van mannelijke strijders die zonodig het Licht moesten verdedigen. En interessant genoeg, de oorlog startte precies waar de oorspronkelijke ‘insteek’ was geplant in de droom om dualiteit en controle door geweld te scheppen.

Het was voor mij nogal interessant dat ik, enkele dagen voor ik dit artikel startte, een film zag met de titel in de ‘Vallei van Elah’, die ongeveer een jaar geleden was gemaakt over de oorlog in Irak en de betrokkenheid van de VS en hun strijdkrachten. De Vallei van Elah is waar David en Goliath elkaar troffen toen de Palestijnse en Joodse strijders in tegenover elkaar gelegen kampementen legerden.

In de film wordt een Amerikaanse soldaat vermoord door zijn medesoldaten en wordt zijn lichaam in stukken gesneden… wat een echo!

De oncontroleerbaar geworden mannelijke strijderenergie van de Amerikaanse samenleving is dus het conflict van de Vallei van Elah ingetrokken. Hieraan herken je de kracht van de oude ‘insteek’, waarbij beide archetypen van mannelijke strijders ieder een kant van dualiteit tegen elkaar verdedigen…

De Giza ‘insteek’ en het verhaal van de Christus.

Terwijl de mensheid op deze planeet bleef evolueren, bleef de kracht van de ‘insteek’ hen die anderen wilden overheersen inspireren en voeden. Zelfs zielen die waren geïncarneerd om het Licht te dragen en nieuwe vormen van bewustzijn op Aarde te brengen werden door die stoorzender beïnvloed.

Dit gebeurde toen de ‘Graal Codes’ op Aarde werden geïntroduceerd door Yeshua en Miryam, die beter bekend zijn als Jezus en Maria Magdalena. En ja, er is geen betere plaats om een ‘koers correctie’ heen te sturen dan de locatie waar de vervorming/insteek oorspronkelijk was geprojecteerd.

Het werk van het paar van de Heilige Graal, de Tweeling Vlammen, bestond eruit het ‘verhaal’ van de Wet van Een opnieuw te introduceren via Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Overvloed.

De boodschap van de Graal is Zelfautorisatie, de kracht van het Innerlijk Licht, en jawel… de kracht om je eigen Droom te hebben, en de kracht aan niemand weg te geven in de dualiteit. Jullie zijn de Graal, jullie zijn de Gouden Belofte die de energie van de Bron dragen.

Jullie zijn het die het Godbewustzijn in de werkelijkheid kunnen ‘dromen’, dor jullie eigen vermogen om deel uit te maken van het hologram en door actief bewuste co-creaties. De functie van de Tweeling Vlam is het helen van de energie van dualiteit, waarin de ‘twee’ opponenten waren, en om hen toe te staan complementaire aspecten te worden van de zelfde EEN Energie.

Door die energie te ervaren, zowel innerlijk als via een heilige verbintenis met een ander, is het mogelijk de wonden van dualiteit te healen. Elk mens kan opnieuw de Harmonie van de Wet van Een binnen zich zelf ontdekken. Dat is nu het belang geweest van de Activatie van de Graal Codes op de Nieuwe Aarde…

Maar als we terugblikken in de geschiedenis, zien we dat de energie van dualiteit en de ‘insteek’ het Christusverhaal eveneens overnamen. De rol van het Vrouwelijke ging verloren, en de Goddelijk Vrouwelijke werd teruggebracht tot een moeder of een hoer. De Goddelijk Mannelijke energie werd een strijder en het centrale beeld van het christendom werd een gemartelde man aan een kruis.

Aldus werd het verhaal van de Christus opgenomen in de Subliminale Insteek, en Horus werd Jezus, de Krijger van Licht, die doodde en geweld pleegde in naam van het “Licht”. En aldus, vooruit snellend door eeuwen van Kruistochten, heksenverbrandingen en de Spaanse Inquisitie, naar de Vallei van Elah.

Maar de kracht van de oude droom valt weg. Overal ter wereld ontwaken mensen, en ze beginnen de krachtige energieën van de Harmonie van Een te voelen, terwijl de Wet van Een, de Wet van de Hogere Dimensies, opnieuw op Aarde wordt gezaaid. Wat we nu zien en voelen is de desintegratie van de oude nachtmerrie, terwijl de duale werkelijkheid instort en vervangen wordt door de Harmonie van de Wet van Een.

Het goddelijk mannelijke/vrouwelijke en de Harmonie van Een.

Nu we weer naar de Wet van Een en de Hogere Waarheden van kosmisch Licht gaan, zorgen we er ook voor dat het evenwicht van Licht terugkomt. We geven de Goddelijke Vrouwelijkheid een krachtige ‘boost’ in onze samenleving, waardoor de vrouwelijke stem weer kan klinken.

Wij zorgen ervoor dat de mannen hun strijder imago los laten en de kracht omarmen van een leider die kan voeden en voor anderen wil zorgen, en het Licht verdedigt via Liefde en Creativiteit…

Terwijl we naar de Nieuwe Aarde verhuizen, is de Nieuwe Droom klaar om door de Nieuwe Grids, die we hebben opgezet in samenwerking met Geest/Spirit, te stromen. De Oude Droom zal vervallen, omdat de oude Droom machine niet meer werkt. We hebben ons Zelf opnieuw ontworpen, zodat een ieder van ons een zender/drager is van Goddelijk Licht en de Goddelijke Droom.

De matrices van Licht die de droom bekrachtigen liggen in de harten des mensen. Het zal nimmer meer nodig zijn je kracht weg te geven aan iemand die beweert je verhaal voor jullie te bewaren. Jullie zijn degene die je eigen verhaal en je eigen waarheid creëren, in co-creatie met Spirit en anderen op de planeet. En met de terugkeer van de Wet van Een, en het instorten van dualiteit, zullen mensen die trachten de tanende kracht van de insteek te gebruiken, ontdekken dat ze geen enkele macht hebben.

De kracht is in JULLIE! Jullie zijn de Graal! Geef alsjeblieft je scheppingskracht niet meer weg aan iets of iemand die claimt krachtiger en wijzer te zijn dan jullie. Sta niet toe dat de dualiteit weer de kop opsteekt door hen die hun talent om te overheersen willen behouden. Laat je door niemand overtuigen, maar kijk naar binnen om je eigen waarheid te vinden.

HET MIDDEN OOSTEN EN AFRIKA IN 2009

Mijn gevoel voor 2009 zegt me dat terwijl de oude machtsdroom verbrokkeld, dit twee locaties op Aarde zijn waar geweld en oorlog nog steeds lijden veroorzaken.

Is het niet wonderlijk dat het om Giza en Gaza gaat?

Daar is het Licht het meest nodig op het Harten Grid, daar moeten wij onophoudelijk Mededogen en Licht heen sturen, alsmede de zaden van de Nieuwe Droom en de Wet van Een.

Nora & ArjunA reizen met 22 Nieuwe Essenen op 11-11-2009 naar Mount Carmel om het Licht in Israël en Palestina te implanteren…

Vertaald in Licht & Liefde,

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron:
ArjunA – www.assayya.com

Klik Hier voor Starchild


© 2008-9 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.