Maandelijkse Boodschappen

Home

Berichten


Zaden van Waarheid en Licht: Ontwaken op de Nieuwe Aarde en Leven als een Meester van het Licht

Aartsengel MichaŽl door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers en Meesters van het Licht, jullie beginnen nu aan een nieuw jaar op jullie Geliefde Planeet Aarde. Op dit moment, terwijl jullie jezelf verder ontwikkelen in het Nieuwe Aarde Bewustzijn, kennen jullie vele uitdagingen. Geliefden, jullie zijn Wakker en de tijd is nu gekomen om deze uitdagingen als zegeningen te zien, nu de Zaden van Waarheid en Licht manifest gemaakt worden in jullie levens. Jullie zijn nu bekrachtigd om te leven als Meesters van het Licht en jullie eigen levens te Co-CreŽren door de Goddelijke Zegening van het Christusbewustzijn. Jullie zijn inderdaad begonnen met het leven als Meesters van het Licht in jullie snel transformerende Vijfdimensionale Nieuwe Aarde.

Geliefde Meesters van het Licht, nu jullie oude economische en financiŽle systemen afbrokkelen en niets meer blijken te zijn dan systemen van hebzucht gebaseerd op manipulatie en illusie, zullen jullie beginnen inzien dat ook vele andere 'veilige' systemen van jullie oude realiteit niets meer zijn dan controle en illusie. En wij vragen jullie om bij deze onthullingen niet te panikeren, maar blij te zijn omdat jullie bevrijd worden van eeuwen van overheersing en controle en jullie je nu verder bewegen in de Vrijheid die je zal creŽren met het Goddelijke Licht binnen in jou.

Geliefden, geleidelijk zijn jullie beginnen beseffen dat jullie geen slaven zijn van het systeem genaamd 'geld', maar dat jullie altijd gesteund worden en er steeds in jullie behoeften voorzien wordt wanneer je je Meesterschap toe-eigent en vertrouwt op het Goddelijke Licht van de Bron om die dingen die je nodig hebt in je leven te creŽren en te manifesteren. De illusie dat geld veiligheid creŽert heeft lang geheerst en jullie hebben hard gewerkt, Geliefden, om jezelf te bevrijden van deze illusie en in te zien dat het de Stroom van Goddelijke Liefde is die jullie in je behoeften voorziet. Zoals jullie weten is geld is slechts een symbolisch ruilmiddel in dit proces. Dit ruilmiddel is echter zodanig krachtig geworden dat het in staat was om jullie gevangen te nemen in het geloof dat jullie er afhankelijk van waren en dat je je leven moest verhandelen om genoeg te verdienen om te overleven. Maar nu, als opkomende Meesters van het Licht, nemen jullie je kracht terug op om datgene te manifesteren wat je nodig hebt door middel van jullie vermogen om Licht te transmuteren in Materie via jullie verlangen en passie vanuit het Hart. Jullie zullen inderdaad verdergaan met co-creŽren binnen het kader van een 'economie', maar de Nieuwe Aarde-economie zal vibreren met passie, enthousiasme, ideeŽn and speelse Meesters die hun dromen en verlangens manifesteren om deze te vieren en te delen met allen. De 'slavernij' van het oude systeem zal wegvallen zodra individuen hun passie en vermogen vinden om passie te ontvlammen tot overvloedige manifestatie, hetgeen jullie geboorterecht is op deze mooie Planeet.

En jawel, dit is niet het enige Zaad van Licht en Waarheid dat zal groeien in jullie Nieuwe Aarde Bewustzijn. Jullie zullen zien dat er in deze nieuwe fase ook andere systemen zullen wankelen zodra de illusies die aan de basis ervan liggen onthuld worden. Jullie Gezondheidssystemen zullen onder grote druk komen te staan, wanneer de hebzucht en manipulaties met betrekking tot geld duidelijk worden. Geliefden, jullie Menselijk Engelenlichaam is een wonderlijk zelf-helend instrument voor het Goddelijke Bewustzijn. Het was geschapen om jou te dienen en je toe te staan om in Vreugde en Comfort op Aarde te leven. Het heeft het vermogen om op wonderlijke wijze te genezen als het ondersteund wordt in haar natuurlijke functies. Als je echter haar natuurlijke vermogens tot heling onderdrukt en de stromen van helende levenskracht door middel van toxische overtuigingen en toxische substanties blokkeert, dan verhinder je dat jouw lichaam het wonderlijke instrument is dat het oorspronkelijk was. In dit komende jaar zullen jullie je op meer complete wijze met jullie innerlijke Genezingskracht verbinden. Het Gouden Licht van het Christusbewustzijn heeft het vermogen om spontaan te genezen en om Perfecte Gezondheid te behouden wanneer het in jullie geactiveerd is. Als Meesters van het Licht zullen jullie leren hoe jullie je verantwoordelijkheid moeten opnemen voor je gezondheid en welzijn en jullie zullen anderen begeleiden om zichzelf te bevrijden van de slavernij van ziekte en van diegenen die profiteren van de cycli van fysiek lijden waarin sommige zielen zichzelf hebben opgesloten als een erfenis van schuld en schaamte. Geliefden, als Meesters van het Licht, aanvaard dat jullie Perfect zijn en dat je deze perfectie kan manifesteren door middel van licht in je fysieke lichaam en dat je gezondheid en welzijn kan creŽren in je fysieke biologie door middel van Licht en Evenwicht.

En wanneer jullie oude systemen ineenstorten, Geliefden, zullen jullie inzien hoe jullie Onderwijssysteem ook vervormd is geweest om aan de behoeften van 'geld' tegemoet te komen en individuen af te leveren die 'passen' in het systeem van financiŽle slavernij, hetgeen jullie 'de kost verdienen' genoemd hebben. Maar nu jullie je recht op een leven van Passie en Creativiteit terug opeisen op de Nieuwe Aarde zullen jullie Onderwijssystemen onder toenemende druk komen te staan om plaatsen te worden waar kinderen en jongeren de wensen van hun ziel kunnen uitdrukken en hun gaves en talenten kunnen onderzoeken met de volledige steun van hun gemeenschap. Jongeren zullen niet langer 'op maat' van het systeem gemaakt worden en gedwongen worden om zich aan te passen. Onderwijs zal daarentegen een manier worden om de Goddelijke Gaven van elke mooie ziel te voeden. Het is nu bijna 40 jaar geleden dat de eerste golf van Indigo's naar de Aarde kwam met het uitdrukkelijke doel om jullie te tonen dat jongeren die het Christusbewustzijn vertegenwoordigden niet langer vervormingen van hun ziel zouden aanvaarden door onderwijssystemen die gebaseerd waren op vormen van gevangenschap en controle. Het is tijd voor de gave van vrije expressie van het zelf en de ziel als Meesters van het Licht op de Nieuwe Aarde. En wanneer deze veranderingen plaatsvinden zullen jullie datgene inzien wat jullie al langer vermoedden: dat jullie kinderen oneindig veel wijzer en begaafder zijn dan jullie tevoren erkenden en dat zij grote talenten van Creativiteit en Wijsdom in zich hebben om te delen met allen op voorwaarde dat zij de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen als Meesters van het Licht.

Geliefden, we zullen nog ťťn laatste systeem bespreken dat onder toenemende druk zal komen te staan, namelijk het systeem van overtuigingen dat men 'religie' noemt. Als Meesters van het Licht zullen jullie beginnen inzien hoe de Heilige Waarheid vervormd is geweest. Jullie zullen beginnen beseffen hoe jullie eeuwenlang een slaaf geweest zijn door geloofsovertuigingen die jullie onderwezen over 'imperfectie' en 'het kwaad'. Jullie werden ervan overtuigd dat jullie Gods Liefde en Gratie kwijtgespeeld waren en dat jullie moesten werken en lijden om verlost te kunnen worden. Er werd jullie geleerd dat lijden en dood 'straffen' van God waren. Er werd jullie geleerd dat jullie zelfs tot voorbij de dood gevangen zaten in systemen van karma die jullie terug naar de Aarde 'sluisden' alwaar jullie je 'lessen' moesten leren in een eindeloos drama van wederkerig lijden, in de stille hoop dat jullie misschien ooit op een dag in staat zouden zijn om uit deze cycli te breken op voorwaarde dat jullie 'verlicht' genoeg waren. Er werd jullie geleerd dat jullie beschadigd waren en dat jullie 'gered' dienden te worden, en zoniet, dat eeuwig lijden jullie lot was, tot zelfs voorbij de dood. Geliefden, deze beperkende overtuigingen hebben jullie opgesloten in trauma's en geweld voor duizenden jaren. Jullie hebben oorlogen binnen jezelf gevochten door de krachten van de dualiteit en jullie hebben vele oorlogen gevochten onder elkaar als een externalisatie van deze conflicterende krachten van woede en schuld in het verdedigen van jullie godsdienst tegenover anderen met een verschillend geloof. Weet echter Geliefden, dat deze religieuze systemen niets meer zijn dan manieren om belichaamde zielen in een gewenst en gekend resultaat te kanaliseren door die uitkomst te creŽren als een verwachting of een 'product' van het systeem. Deze systemen hielden jullie gevangen op dit niveau van ervaring en hebben jullie niet toegestaan om nieuwe niveaus te verkennen. Het was een vorm van 'zielsverslaving' waarbij zielen terugkeerden naar de Aarde om steeds dezelfde cycli en drama's van geweld en lijden te spelen in de naam van religie.

Geliefde Meesters van het Licht, elke Avatar of Geascendeerde Meester die op deze Aarde heeft rondgelopen heeft jou de boodschap van Onconditionele Liefde en Zelfbekrachtiging geleerd door je innerlijke Goddelijkheid en Licht. Elke Meester en Avatar is gekomen om jullie te tonen dat jullie een Meester van het Licht zijn en dat je een Avatar bent van Goddelijk Bewustzijn. Helaas zijn deze leringen ontvangen geweest op lagere trillingen en vervormd tot geloofssystemen en religies. Geliefden, we vragen jullie om de religieuze keuzes van anderen te respecteren als hun recht op een Planeet van Vrije Wil. Maar wanneer jullie opstijgen in het Gouden Licht van Hoger Bewustzijn, bevrijd jezelf dan van geloofssystemen die je bewustzijn van het Goddelijke Licht binnen in jeZelf, het Christuslicht binnen elk wezen op deze Planeet, beperken.

Weet dat je relatie met God, met het Goddelijke Licht vanbinnen, jouw persoonlijk en mooi geschenk is. Je kan het van geen enkele religie of Meester leren. Een Meester kan een voorbeeld stellen en zijn wijsheid delen, maar hij of zij zal je niet vertellen hoe je je persoonlijke Goddelijkheid kan ervaren, aangezien zij jouw communie met God niet kunnen horen of zien zoals jij zelf dit ervaart. Inderdaad, geliefden, nu jullie opstaan als Meesters van het Licht is het jullie taak om dit Meesterschap in anderen te bekrachtigen, niet door religieuze systemen maar door de wijze waarop je leeft in Onvoorwaardelijke Liefde, Vertrouwen en Vreugde, alsook door jouw heilig vermogen om alles wat je nodig hebt te manifesteren volgens Goddelijk Bevel.

Op de Nieuwe Aarde zal immers elk Ontwaakt Wezen zijn/haar persoonlijke Heilige Communie aangaan met de Goddelijke Bron binnenin en een gesystematiseerd geloof zal wegvallen. Jullie zullen samenkomen om ceremonieŽn en rituelen van Licht en Dankbaarheid te vieren die overeenkomen met de innerlijke motivaties van je Hart en Geest en je zal de Goddelijke Leiding van je eigen Innerlijke Christuslicht van Goddelijke Waarheid volgen. Jullie zullen delen met diegenen wiens Hartelicht resoneert met het jouwe wanneer jullie je bewegen in de Heilige Geschenk van Eenheid, van het ďEne HartĒ en van de ďEne ZielĒ, die de Bron van alle Liefde en Licht is.

Geliefden! Het is een Gezegende Tijd!

Leef je leven 'natuurlijk' en zonder angst

Geliefden, wanneer jullie ontwaken in het Christuslicht vanbinnen, zullen jullie je eigen Goddelijkheid en Perfectie ervaren. Jullie zullen jezelf ervaren als pure Liefde en Vreugde. Jullie zullen jezelf leren kennen als een Menselijk Engelenwezen Ė Licht en Materie gecombineerd in de dienst van het Licht.

Geliefden, jullie hebben er vele levens overgedaan om te komen tot het punt waarop jullie fysieke lichamen het Licht van Eenheid als een Planetair Bewustzijn kunnen dragen. Het klopt dat jullie in bepaalde tijden (LemuriŽ en Atlantis) reeds op een Hoger niveau van Bewustzijn en van Harmonie met de Aarde geleefd hebben, maar jullie waren toen nog geen Planetair Bewustzijn zoals nu. Geliefden, jullie zijn geŽvolueerd tot het geliefde Licht van Goddelijk Bewustzijn om jullie Planeet in de Liefde van jullie Hart en Zielen, als Een, te omarmen. En zo hebben jullie het Planetaire Raster gecreŽerd dat de Stroom van de Gouden Vlam van Liefde en Overvloed ondersteunt.

Dit is een krachtige energie en het zal jullie levens ondersteunen zodra nieuwe vormen van leven in jullie essentie van Meesters van het Licht verschijnen. We vragen jullie om 'natuurlijk' te leren leven en zonder angst. Vertrouw erop dat aan elke behoefte voldaan wordt en al jullie verlangens zullen zich manifesteren in materie om je leven op Aarde te ondersteunen. 'Natuurlijk leven' betekent dat je erop vertrouwt dat je Menselijk Engelenwezen gemaakt is om te bloeien op Planeet Aarde en om Vreugde te ervaren door Plezier en Creativiteit. Het betekent dat je je verlangens en keuzes vertrouwt wanneer ze jou voort leiden, wetende dat er geen 'juiste' of 'foute' keuzes zijn, enkel mogelijkheden die weer leiden tot nieuwe keuzes en nieuwe ervaringen in het Licht.

Geliefden, een Meester van het Licht leeft natuurlijk en spontaan, wetende dat de Stroom van Goddelijke Overvloed hem/haar steeds voorziet in alles wat hij/zij nodig heeft. Je moet er gewoon om vragen en het wordt je gegeven, je hoeft de woorden eenvoudig uit te spreken en het gevraagde verschijnt. Dit betekent echter niet dat jullie levens ook 'eenvoudig' zullen worden. In de 21ste eeuw en op jullie evolutieniveau kan het leven inderdaad zeer complex zijn. Je keuzes zijn echter altijd simpel. Je zal eenvoudig geleid worden door wat goed voelt voor jou persoonlijk, aangezien je Innerlijke Licht je steeds zal leiden door alle complexe situaties die zich op je reis kunnen aanbieden.

Verwacht Wonderen

Geliefden, nu jullie je Meesterschap van Licht en Creativiteit op Aarde opnemen, zeggen we jullie dat de sleutel tot het CreŽren van Wonderen is dat je Wonderen verwacht! Altijd!

Weet dat er zich steeds een Wonder kan voordoen en dat de Goddelijke Intelligentie dol is op het creŽren van wonderen van speelse Vreugde en Verrassing. Sta jezelf toe om verrast en betoverd te worden door de geschenken van het leven en voel dankbaarheid voor alles wat door je heen stroomt. Beperk de kracht van wonderen niet door middel van bevelen, maar sta toe dat de wonderen zo groot en onbeperkt zijn als ze horen te zijn. Het is het vermogen om je te openen voor oneindige liefde en zegeningen dat het wonder van Wonderen toestaat.

Geliefden, wanneer je een Meester van het Licht bent is het creŽren van een Wonder zeker iets dat binnen je vermogen ligt. Jullie zijn omringd door geometrische 'rasters' van bewustzijn die eveneens binnen in jou bestaan. Wanneer je een wonder 'bestelt', trek je dat Goddelijke Bewustzijn aan en verzoek je het om een materiŽle vorm aan te nemen naargelang jouw persoonlijke wensen en behoeften. En zo Is Het! En, zoals we jullie al eerder verteld hebben, zal jouw wonder zich sneller manifesteren naarmate je wens of 'bestelling' zich dichterbij de stroom van Goddelijke Liefde bevindt.

Uiteindelijk, Geliefden, zullen jullie wonderen en hun manifestaties zien als een natuurlijke manier van leven. Het vermogen om energie in materie om te zetten is immers het creŽren van wonderen en elkeen die op de Nieuwe Aarde rondloopt heeft dit vermogen. Er wordt enkel van je verwacht dat je je vertrouwen in de oude systemen loslaat en begint met het aantrekken van je Innerlijke Kracht en Wijsheid om energie in materie te manifesteren terwijl je verlangt en 'bestelt'.

Samen Co-CreŽren in 2009

Geliefden, het geschenk van Meesterschap wordt aan elk individu gegeven wanneer je je naar een Hoger Bewustzijn beweegt. Terwijl je je naar dit Hoger Bewustzijn beweegt, wordt je je ervan bewust dat je niet enkel een 'individu' bent maar deel uitmaakt van een grotere Eenheid of 'Een-zijn', een uitdrukking van de 'Ene' Bron-Energie

Op dit punt gekomen zal je het belang beginnen inzien van samenwerken in Groepen zodat de kracht en wijsheid van Groepsenergie de Creatie van Vrede en Overvloed kan versnellen op jullie Planeet.

Deze energie van Co-Creatie in Groep kan uitgedrukt en ervaren worden in Spirituele CeremonieŽn, Rituelen en Activiteiten die de intentie hebben om Vredevolle Verandering en de creatie van Overvloed te bekrachtigen. Er wordt een immense kracht voortgebracht en losgelaten wanneer het Christuslicht in jou gecombineerd en gefocust wordt met de zuivere intentie van Liefde en Vrede.

Maar, Geliefden, weet dat deze energie van Co-Creatie in Groep ook gebruikt kan worden in jullie eigen gemeenschappen. Nu je de Nieuwe Aarde begint te manifesteren, is de tijd gekomen om je creatieve en magische krachten als een Meester van het Licht te verlenen aan sociale projecten die de idealen van Rechtvaardigheid, Vrede en Overvloed voor Allen helpen bespoedigen. Weet dat jouw kracht echt een verschil kan maken en dat je eenvoudigweg door middel van je Intentie en Vertrouwen kan helpen om de kracht van wonderen te gebruiken om zulke projecten te doen groeien!

Inderdaad, Geliefden, het is tijd om te durven vertrouwen op jullie vermogen om Vredevolle Verandering te brengen, daar waar je nu bent, wetende dat je Licht krachtig is wanneer het zich verbindt met de Heilige Rasters van Intelligentie die de manifestatie en wonderen op deze Nieuwe Aarde voortbrengen.

De EnergieŽn voor januari 2009

De Volle Maan in Kreeft valt in januari op de 11de, met de zon in Steenbok. Deze Maan brengt krachtige energieŽn van het Vrouwelijke met zich mee, aangezien Kreeft geregeerd wordt door de Maan. Het tegengestelde teken van Kreeft is de krachtige Mannelijke energie van Steenbok. Dit biedt jullie de mogelijkheid om de Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn in evenwicht te brengen en om te werken met de Gouden energieŽn van de Tweelingvlam-rasters om Liefde en Vreugde in je leven te bekrachtigen. De 11-01, of 01-11, afhankelijk van waar je je bevindt, zal tevens een krachtig moment zijn om je te verbinden met de energieŽn van de 11 en de 1, die momenteel zo sterk aanwezig zijn. De energieŽn van Nieuwe Beginnen en de Energie van Initiatie in Hoger Bewustzijn en de Energie van de ENE.

De Zon gaat van Steenbok naar Waterman op 20 januari. Op de 26ste, bij de Nieuwe Maan, zal er een Zonsverduistering zijn in Waterman. Nieuwe Solaire Codes zullen geactiveerd worden om het ontvouwen van de Nieuwe Energie op de Aarde te ondersteunen. De 'Zaden van Licht' die op de 26ste geactiveerd zullen worden en gebruikt kunnen worden voor persoonlijke meditatie zijn die van het Nieuwe Gouden Aquariustijdperk. Het zal een goed moment zijn om te werken met de Gouden Vlam en het Gouden Licht van de Christusenergie vanbinnen om een Hoger Bewustzijn en de Manifestatie van de Nieuwe Tijd van Licht naar de Planeet te brengen op een gemakkelijke en zachte wijze.

Mercurius gaat retrograde op 11 januari en het is belangrijk om op dit moment langzaam vooruit te gaan en niets te willen forceren. En dit geldt ook voor de hele maand januari. Sta toe dat de energieŽn zich langzaam integreren en probeer niet meer hooi op je vork te nemen dan je kan verdragen op dit moment. Sta toe dat je ondersteund wordt door de energie van Vertrouwen.

De krachtige planeet van Transformatie, Pluto, zet zijn reis voort doorheen het Aardeteken van Steenbok als krachthuis van transformatie op het fysieke vlak. Saturnus, de energie van Verandering en Herstructurering, zet zijn reis verder doorheen het Aardeteken van Maagd en brengt verandering in de wijze waarop je kijkt naar gezondheid en je fysieke wezen.

Geliefden, onthou dat jullie Menselijke Engelen en Meesters van het Licht zijn in deze tijd van Verandering en Transformatie en dat jullie diep geliefd en gesteund worden op jullie moedige reis van Transformatie. Wij bejubelen jullie Moed en Volharding hier in de Rijken van Licht. Jullie zijn inderdaad de Scheppergoden en Ė Godinnen die opstaan om een Nieuwe Aarde en Nieuwe Realiteit te Co-CreŽren! Moge deze maand januari jullie de Kracht tonen die in elk van Jullie leeft!

- Vertaling: Leen Custers -
Copyright © 2009 Celia Fenn Star Child Global
Nederlandse vertaling © 2009 Leen Custers. Alle rechten voorbehouden

Klik Hier voor Starchild


© 2006-7 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You can read the channels of Celia Fenn at www.StarchildGlobal.com