Maandelijkse Berichten

Home

Berichten


De EnergieŽn voor Februari 2008

Nieuwe Codes voor Planeet Aarde
Economisch Evenwicht en Overvloed voor Allen

Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers, in deze maand februari 2008 zullen jullie weer de energieŽn van de Verschuiving en de Verandering op jullie Planeet voelen. Ja, wanneer deze nieuwe cyclus begint zullen jullie beginnen zien hoe de MateriŽle Manifestatie van de Nieuwe Aarde een werkelijkheid voor je wordt.

Deze veranderingen zullen gefocust worden op het Wereld Economisch Systeem en het doel hiervan is om een rechtvaardig evenwicht van hulpbronnen voor de hele planeet te creŽren. In februari zullen er verschillende belangrijke Planetaire Opstellingen zijn die het activeringsproces zullen ondersteunen.

Op 7 februari zal er een Zonsverduistering in Waterman plaatsvinden die het de Aarde mogelijk zal maken om haar Zonnecodes voor Wereld Gemeenschapsenergie te heropstarten. Dan, tijdens de Volle Maan op 21 februari, zal er een volledige Maansverduistering in Maagd plaatsvinden. Op dat ogenblik zal de Aarde haar Maancodes heropstarten om de overbrenging van de Mannelijke Maanenergie vanuit het Galactisch Centrum te ontvangen. Het Lunaire Mannelijke is de Zachte, Liefdevolle en Ondersteunende energie die de Machtsdominantie en Controle zal vervangen en de nieuwe Economische en Sociale Structuren voor de nieuwe Aarde zal creŽren. Geliefden, jullie kunnen het ook op deze manier bekijken: op 21 februari zal de Zon zich in Vissen bevinden en de Volle Maan in Maagd. Op dit tijdstip zal de IK BEN energie van de Aarde, die door Vissen vertegenwoordigd wordt, zich afstemmen met haar MateriŽle Manifestatie, vertegenwoordigd door Maagd, en zal de Aarde beginnen met het uiteindelijke proces om haar Planetair Hoger Zelf met haar Fysiek Wezen af te stemmen. Ze zullen Een worden. De Hemel begint zich op Aarde te manifesteren.

Ook de Aarde zal op dit tijdstip de invloed van Jupiter en Pluto in Steenbok, en Saturnus in Maagd voelen. Steenbok en Maagd zijn Aardetekens die de energieŽn van het MateriŽle Vlak bewaren. Jupiter, dit jaar in Steenbok, brengt de energie van Verruiming en Ontwaken naar het Aardvlak. Pluto die Boogschutter verlaat en Steenbok binnengaat, brengt de energie van Transformatie van het Spirituele Vlak naar het MateriŽle vlak. Saturnus, de volgende twee jaar in Maagd, draagt de energie van Herstructurering op het MateriŽle Niveau.

Geliefden, jullie gaan een opwindende fase binnen in het voortdurende Transformatie Proces van jullie Planeet. Jullie zullen uiteindelijk de MateriŽle Manifestatie van Hemel op Aarde beginnen te zien wanneer het evenwicht weer naar het MateriŽle Vlak teruggebracht wordt. Jullie zijn inderdaad Een en jullie zullen binnen je Wereldgemeenschap Overvloed beginnen creŽren die door Allen gedeeld kan worden.

Het proces is reeds begonnen en als ontwaakte Lichtwerkers wordt er van jullie gevraagd om anderen te helpen de Veranderingen en Transformaties te laten begrijpen die spoedig op jullie Planeet en op Wereldschaal zullen plaatsvinden. Weet dat een ieder van jullie zich exact bevindt waar hij nu moet zijn. Sommigen van jullie bevinden zich in posities van Leiderschap en het zal jullie werk zijn om zoveel mogelijk mensen door de veranderingen heen te helpen die het leven van elke persoon op Aarde zullen beÔnvloeden.

Elke persoon op aarde heeft nu op Hoger Niveau, het IK BEN niveau, ermee ingestemd om door deze veranderingen te gaan. Maar, jullie als Ontwaakte Lichtwerkers, je volledig bewust van de kracht van de Vijf Dimensionele energie waarmee je werkt, zullen de Leiders zijn die gevraagd zullen worden om de mensen naar een nieuwe Gemeenschapszin en Samenwerking te leiden. Ja, we weten dat het niet makkelijk zal zijn, maar we hebben absoluut vertrouwen in elk van jullie. Toen we jullie je Sterrenziel Thuis zagen verlaten en jullie op Aarde incarneerden, wisten we dat jullie niet zouden falen. We wisten dat jullie de Toewijding, de Kracht en de Motivatie hadden om te verzekeren dat deze Transformatie op de best mogelijke manier zou plaatsvinden. En zo kijken we met grote Vreugde en Verwachting naar jullie terwijl jullie deze eindfase van je Transformatiewerk binnengaan.

De Oude Energie maakt Plaats voor het Nieuwe

Wanneer de Nieuwe Codes voor MateriŽle Verandering binnen het Planetair Lichaam geactiveerd worden, zul je gevraagd worden om met enkele uitdagende energieŽn te werken. Wanneer het Oude het Nieuwe ontmoet is er altijd weerstand. Maar Jullie, als Lichtwerkers en Meesters van Licht, zijn bekend met het proces van Transformatie en je weet hoe je je centrum in Liefde en Vrede moet bewaren en je niet in de energieŽn van angst en paniek te laten trekken. Want inderdaad, dit zal jullie werk zijn in de toekomstige tijd die er aankomt.

In de economische structuur van de Oude aarde werd er een systeem opgezet zodat enkelen extreem rijk werden, maar de meerderheid verarmde. Inderdaad, dit werd bereikt door gedachtevorm manipulatie en door het creŽren van een illusie van gebrek en schaarste die economische dwang en ďslavernijĒ creŽerde. Op wereldschaal verbruikt twintig procent van de Aardebevolking tachtig procent van de Planetaire hulpbronnen waardoor men verder onevenwichtigheid en illusies van gebrek en schaarste creŽert die het misbruik van de Planeet en haar Volkeren toelaten.

In de Nieuwe Aarde energie zal dit systeem geleidelijk aan vervangen worden door een ander opkomend systeem van Wereld Samenwerking en Communicatie waar Hulpbronnen, Vaardigheden en Liefde gedeeld zullen worden. En we zeggen, Liefste Lichtwerkers, dat jullie de Leiders in dit proces zijn. Dit zal niet enkel door regeringen bereikt worden, deze hebben dikwijls te veel belangen geÔnvesteerd in het Oude Aarde energiesysteem. De Nieuwe Aarde zal gecreŽerd worden door Lichtwerkers met Visie, Passie, Motivatie en Toewijding, maar ook wie het vermogen heeft om structuren te creŽren die gebaseerd zijn op Liefde, Delen en Steun binnen hun gemeenschappen. Zij zullen de modellen creŽren waardoor de Nieuwe Aarde zich zal manifesteren.

Geliefden, velen van jullie zijn reeds bezig met dit werk en velen van jullie zullen opgeroepen worden om in deze projecten te werken en op deze manier van jezelf te geven. Maar weet ook dat elk van jullie gevraagd zal worden om het Groter Goed te dienen door in je eigen leven evenwichtig en op liefdevolle manier met deze energieŽn om te gaan. Onthoud dat jullie allen Een zijn en jullie allen verbonden zijn, en je elkaar kunt steunen om het evenwicht te bewaren en klaar en duidelijk en zonder angst te zijn wanneer jullie de veranderingen en de weerstand die zich bij de mensen kan voordoen tegenkomen.

Er zullen twee aspecten in dit balancerend proces zijn. Sommigen zullen de illusie van ďverliesĒ ervaren wanneer de balancerende procedure angsten van ďrecessieĒ, ďbeurscrashesĒ, ďbankroetĒ en andere economische diepbewaarde economische overlevingsangsten naar boven zullen komen om gezuiverd te worden op de Planeet en uit jullie fysieke lichaam. Weet, geliefden, dat het einde van dit proces zal betekenen dat jullie je Economische Vrijheid weer zullen terugwinnen, en dus zullen er kleine opofferingen gemaakt moeten worden. Weet dat jullie altijd gesteund en verzorgd zullen worden wanneer jullie door het proces van herafstemming en verandering bewegen.

Natuurlijk kan de uitdaging ook op een andere manier komen. Degenen die nooit overvloed gehad hebben kunnen plots ondervinden dat ze middelen voor groepen van mensen moeten beheren die financieel inzicht en vaardigheden vereisen die ze zullen moeten leren. Dus zou het probleem niet het verlies kunnen zijn, maar hoe men doeltreffend met grootschalige middelen omgaat zodat veel mensen er op een materiŽle manier baat bij hebben.

En terwijl jullie door deze veranderingen gaan en nieuwe vaardigheden leren, zul je van de Lunaire Mannelijke energie gebruik moeten maken. Werk met Zachtheid, Liefde en Compassie, maar wees georganiseerd, gestructureerd, geaard en praktisch. Het is tijd om je dromen in manifestatie te gronden met de hulp van deze nieuwe energie!

Weet dat je de Vaardigheden hebt

Onthoud, geliefden, dat jullie alle vaardigheden van de Meester van Licht hebben om je in dit proces te helpen.

  • Je weet hoe je dat wat je nodig hebt via Intentie, Focus en Aarding moet creŽren en manifesteren. Je hoeft nooit bang te zijn.
  • Je weet hoe je moet omgaan met de illusies die angst, emoties zoals paniek, rampspoed bewustzijn, angst en depressie creŽren. Blijf gecenterd in je Hart, in Onvoorwaardelijke Liefde en Vertrouwen. Weet dat Alles Goed is.
  • Je weet hoe je in je Hart moet blijven en de Overvloed en Liefde, Vreugde en Vrede die altijd voor een ieder van jullie beschikbaar is ervaart wanneer je je eigen Goddelijke I AM essentie ervaart. Je hoeft nooit angst voor gebrek en verlies te hebben.
De EnergieŽn in Februari 2008

De Zonsverduistering in Waterman op 7 februari tijdens de Nieuwe Maan zal een tijd zijn om te mediteren over de zaaitijd van een nieuwe Wereldgemeenschap. De Maansverduistering tijdens de Volle Maan in Maagd, zal een gelegenheid zijn voor de Aarde CeremonieŽn om deze nieuwe verschuiving in de Evolutie van de Aarde te eren en de creatie van overvloed voor alle mensen op Aarde. Op dit tijdstip, geliefden, kunnen jullie je focussen op de binnenkomende Lunaire Mannelijke energieŽn en eraan werken om ze een deel van je leven te maken.

De energieŽn van Jupiter, Saturnus en Pluto betekenen dat jullie de diepe herstructurering die plaatsvindt duidelijk zullen beginnen voelen wanneer je je naar de nieuwe cyclus beweegt.

En, Geliefden, vergeet niet dat 14 februari Valentijnsdag is! Dit is een tijd om gewoon plezier te hebben en de Romantische Liefde en Vreugde te vieren. Tenslotte is het vermogen om ďverliefdĒ te worden nog steeds een van de grootste vreugden van in een menselijk lichaam op de Planeet Aarde te zijn. En inderdaad, Vreugde is wat je zal helpen om met gemak door deze uitdagende tijden te gaan. Dus waarom niet op 14 februari de Liefde in haar al haar vormen vieren, niet enkel in Romantische Liefde. Laat het een dag zijn om de Vreugde van Onvoorwaardelijke liefde in de Wereld te vieren en Overvloed voor Allen!

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm


Klik Hier voor Starchild


© 2007-8 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.