Maandelijkse BerichtenHome

Berichten
Center of the Sun Nieuws

De 14de Jaarlijkse Zonnegolf 2008

Aluna Joy Yaxkin ~ 31 augustus 2008


Aan alle Aardehoeders, Lichtbakens, Energiewerkers, Healers, Zonne- & Hartclans… en Alle wezens op Aarde die in hun hart weten dat we een betere wereld kunnen scheppen via onze positieve collectieve intentie… Kom met anderen op Aarde samen voor de 14de Jaarlijkse Zonnegolf Gebeurtenis die je geholpen heeft om 400% effectiever te worden als Lichtwerker!
Het verheugt ons te zeggen dat de Zonnegolf geen energiebehoudende gebeurtenis is. In feite suggereren we dat je je schitterendste, krachtigste licht gedurende de hele gebeurtenis aan laat. De Aarde heeft je Energie en Licht nodig op 22 september tussen 13.00 – 15.00 uur waar je ook bent. Het zal EEN PRACHTIGE DAG zijn wanneer we de Aarde in het Gouden Licht van onze Harten baden! Het is tijd dat we het Paradijs weer Opeisen.

De 14de Jaarlijkse Zonnegolf 2008 – Fase Twee

De Levende Gaia Gebedswiel Activering! Equinox – 22 september 2008 – 13.00 – 15.00 uur jouw lokale tijd overal op Aarde. Dit is een Heuglijke Uitnodiging voor de Ontwakende Massa van Gaia om samen te komen in het VERENIGDE HART om onze Planeet als een LEVEND GAIA GEBEDSWIEL te Activeren! We nodigen iedereen uit om samen met gelijkgestemde, hartgecentreerde zielen een Niet te stuiten Zonnegolf Getijde van Licht en Positief Massabewustzijn te creëren, om alle strijdige energieën op Gaia te harmoniseren en een spontaan Ontwaken van de Mensheid te initiëren! Met de Kracht en het Licht van de Schepper in elk van ons kunnen we het tijdperk van VREDE, HARMONIE, LIEFDE, COMPASSIE & ONBERISPELIJKHEID inleiden dat door vele tradities voorspeld werd. Dit alles zal plaatsvinden gedurende de krachtige opening van onbeperkte kansen tijdens de Equinox, en is gecombineerd met het vermenigvuldigend potentieel van 13:30 LOKALE SIDEREALE TIJD en de met gratie gevulde rotatie van de Aarde als een levend Gebedswiel.
Deze gelegenheid is gratis, milieuvriendelijk en ondersteunt alle levende dingen!
Voor meer uitleg zie bericht februari

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm


COPYRIGHT © 2008.
Het is toegelaten om dit artikel te copiëren en verdelen op voorwaarde dat de inhoud volledig blijft en de verdienste volledig aan de auteur(s) gegeven en vrij verdeeld wordt. Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 Email: alunajoy@1spirit.com website:www.AlunaJoy.com Website: www.kachina.net


Aluna Joy Yaxk'in is een internationaal gekend auteur, spirituele levenscoach, heilige site gids, alternatieve geschiedkundige en gewijd predikante & modern mysticus die anderen inspireert en aanmoedigt om hun eigen authentieke goddelijkheid en verbinding tot God te herkennen en te accepteren. Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988, Sedona AZ 86339 Ph: 928-282-6292 Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net
Aluna Joy Yaxk'in is an internationally known author, sacred site guide, and mystic. Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net