Maandelijkse BerichtenHome

Berichten
Center of the Sun Nieuws

Een korte en HETE ZOMERZONNEWENDE update… en we hebben het niet over het Weer!

Aluna Joy Yaxkin ~ 12 juni 2008

Terwijl de Zonnewende van juni 2008 nadert wordt het duidelijk dat het een keerpunt zal zijn tussen wat WAS… en wat zal ZIJN, niet enkel voor dit jaar, maar voor een VEEL GROTER beeld. Ja, we spreken nu over de grote cycli. Weet je aan welke kant je zult spelen? Ondersteun je gemeenschap, liefde en eenheid, en onze toekomst… of… bewapen je je nog steeds tegen de wereld, handel je uit angst en wordt je meer afgescheiden? Ben je een WAS-GEWEEST of een ZAL ZIJN? De kosmische scheidingslijn wordt getrokken. Het is tijd dat we kiezen aan welke kant we onze werkelijkheid willen creëren.

De Maya Kalender weerspiegelt een scheiding tussen de toekomst en het verleden. Je kunt deze scheiding tijdens de 20 kerndagen van de centrummaand van de Maya Kalender zien aflopen. Print hier een kopie af voor jezelf … http://www.kachina.net/~alunajoy/cal-yucatec.html. Kerndagen zijn als een heilige pelgrimstocht langs je chakra's over een 20-daagse periode. Op 18 juni gaan we de eerste dag van de 20 kerndagen van de Maya-maand XUL binnen. De Maya-dag is 4 IMIX en zal een krachtig effect hebben wanneer hij verlicht en vergroot wordt door een krachtige volle maan. De waarschijnlijkheid dat een volle maan de 20 kerndagen initieert is zeer gering, maar hier zijn we! We voelen zijn verschroeiende hitte… de overweldigende opwinding en de onbegrensde wonderbare mogelijkheden.

Wat de “Maya Astrologie” over de Kerndagen zegt:(http://www.kachina.net/~alunajoy/books.html) Kerndagen zijn de 20 Zonnen die in het centrum, de 7de zuil, van de heilige kalender leven. Dit is waar geschiedenis en toekomst elkaar ontmoeten. Het is het NU van de Tzolk'in, een plaats tussen wat geweest is en wat zal komen. Deze 20-dagen cyclus stelt de ruggengraat van de gehele kalender van 206 dagen voor. Deze 7de zuil van 13 zuilen stelt ook onze ruggengraat en chakra's voor.

Als we de Tzolk'in in 65 groepen van vier Zonnen verdelen, elke groep met één lid van elke richting, Noord-Zuid-Oost-West, valt de 33ste groep exact in het midden van de 7de zuil van de Tzolk'in. We hebben 33 wervels in onze ruggengraat en 7 chakra's. De 7 herinnert ons aan onze verbinding met de Pleiaden, onze 7 zusters. Interessant? Wel, het wordt nog beter.

Dit getal 33 in acht genomen, heeft de middenste zuil een mystieke frequentie. We begrijpen dat het getal 33 een vibratie van meesterschap heeft. Er zijn enkele interessante verbindingen met het getal 7, 13 en 33 met Meester Jezus. Als je de discipelen en Jezus samentelt heb je het getal 13. Het getal 7 is het middenpunt van het getal 13. Er zijn 13 zuilen in de Tzolk'in en de 7de heeft de frequentie 33 zoals ik al eerder uitlegde. Jezus steeg op toen hij 33 jaar was! Jezus was het middenpunt van de discipelen, in het midden van 13 is er weer een 7. Als je 13 toevoegt bij de 20 dagen van de 7de zuil, heb je weer 33! Verruim dit idee zelfs verder, visualiseer Jezus als het middelpunt van de 13 zuilen, met 6 discipelen links en rechts van hem verzameld, zodat hij omringt is door hun energie.

De enige manier om de kerndagen te omschrijven is een overgebruikt woord, intens, te gebruiken, omdat deze dagen ons leren hoe we in het heden moeten leven. Er is geen tijd voor het verleden en geen tijd voor de toekomst. Vooruitgang kan voor sommigen moeilijk zijn. Het kan zijn dat we de weerstand voor de toekomstige energieën die onmiddellijk na deze 20-dagen cyclus komen, uit de weg moeten ruimen. We kunnen ondervinden dat we de dingen waarvan we dachten dat we ze vroeger begrepen, heroverwegen. Als we weerstand bieden om hier, nu, te zijn, zullen we uitdagingen ervaren. De dingen kunnen verwarrend worden omdat we handelen vanuit een gelijktijdig vermengen van het heden en het verleden. Als we met de stroom mee gaan kunnen we ons persoonlijk proces versnellen. De kerndagen bieden een zeer gunstige gelegenheid om met onze chakra's te werken, om te helpen onze Kundalini te activeren. De kerndagen zijn onze navelstreng naar het energetisch centrum van de galaxie, de Pleiaden. De kerndagen zijn een versnelde gelegenheid om op alle niveaus van ons meesterschap te werken en ons ascensieproces duidelijker waar te nemen.

Als je op een kerndag geboren bent, kan het zijn dat je ondervindt dat je sterkt gefocust bent op wat er voor je ligt om te bereiken. Je weet wat je doet en hebt weinig input nodig van uiterlijke bronnen. Het verleden en het heden vermengen alle ervaringen die je in het nu hebt verzameld. Je kunt ondervinden dat je met hetzelfde gemak in de spiritwereld alsook in de fysieke wereld werkt. Het is tijd om het TE DOEN!!!!

Ben je op een KERNDAG geboren? Zoek het hier uit! http://www.kachina.net/~alunajoy/mayatimeconverter.htm

De kerndagen-chakra's zijn als volgt: 18/06 – 21/06 is de KROONCHAKRA. 22/06 – 25-06 is de KEELCHAKRA. 26/06 – 29/06 is de HARTCHAKRA. 30/06 – 03/07 is de ZONNEVLECHTCHAKRA; 04/07 – 07/07 is de WORTELCHAKRA.

Deze splitsing tussen WAS-GEWEEST en ZAL-ZIJN, het verleden en onze toekomst, is een vereiste stap in de richting van 2012, de verschuiving der tijden. We zullen beginnen fuseren in het collectieve “EEN in de Veelheid”. We zullen minder en minder begrenzingen tussen elkaar te beginnen voelen. Eender welke energie die uit balans is zal pijnlijker zijn, hetzij die van onszelf of van anderen. Onze buurman is onze buurman niet meer. Hij komt in wat ooit je privé-ruimte was. Het kan zijn dat je je wilt isoleren om die ruimte terug te winnen. Je kunt ook depressie en angst ervaren. Deze kunnen symptomen zijn die we zullen voelen voor we de eenheid binnengaan. We kunnen ons fysiek aangevallen voelen als de energie die we voelen van een WAS-GEWEEST mentaliteit komt. Het vervagen van grenzen zal ons dwingen ons bewuster van onze energie te zijn en hoe we ze gebruiken. Het planetaire collectieve zal zachtjes naar onberispelijkheid en integriteit gedwongen worden. Er zal snel afgerekend worden met duisternis en bewust kwaadwillige intentie.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm


COPYRIGHT © 2008.
Het is toegelaten om dit artikel te copiëren en verdelen op voorwaarde dat de inhoud volledig blijft en de verdienste volledig aan de auteur(s) gegeven en vrij verdeeld wordt. Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 Email: alunajoy@1spirit.com website:www.AlunaJoy.com

Aluna Joy Yaxk'in is een internationaal gekend auteur, spirituele levenscoach, heilige site gids, alternatieve geschiedkundige en gewijd predikante & modern mysticus die anderen inspireert en aanmoedigt om hun eigen authentieke goddelijkheid en verbinding tot God te herkennen en te accepteren. Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988, Sedona AZ 86339 Ph: 928-282-6292 Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net
Aluna Joy Yaxk'in is an internationally known author, sacred site guide, and mystic. Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net

Website: www.kachina.net