Maandelijkse BerichtenHome

Berichten
Center of the Sun Nieuws

Het Evenwichtig Maken van Schommelende EnergieŽn..† Oh Dear!

Aluna Joy Yaxkin ~ juli 2009

Aluna Joy en de Sterre Ouders, juli 2009:Vanmorgen werd het me eindelijk duidelijk wat er in de wereld gaande isÖ† Nou ja, tenminste voor vandaag. Ik wilde deze brief zo spoedig mogelijk naar buiten brengen, dus sorry dat ik geen tijd nam om het een prettige brief te maken. Hier is de laatste boodschap over de verschuiving waar we in zittenÖ

Als je in verwarring bent over de energie die je in deze dagen voelt, vertrouw me, dan ben je niet alleen. De Sterren Ouderen hebben gezegd dat we in een proces zijn ondergedompeld om een brug te bouwen van de wereld die we achter ons laten naar de wereld die we aan het scheppen zijn. We zitten nu pardoes midden in de verschuiving van de eeuwen. Dit veroorzaakt zeer frustrerende maar interessante zij-effecten.

Een van die zij-effecten is hoe we manifesteren. In de laatste paar weken, sedert de Zonnewende (21 juni dus.w.) merken we dat als we een project beginnen we ook zien dat iedere stap van de weg we van richting moeten veranderen of zelfs overnieuw moeten beginnen. Het voelt alsof we alles twee keer moeten doen. Niets schijnt gemakkelijk te werken nu. De energie om te manifesteren stroomt naar binnenÖ en dan tot onze uiterste frustratie, stroomt de energie weer weg net als een golfslag die zich terug trekt. Het voelt alsof we steeds muren raken op het pad. Het is alsof de stroom opeens is afgesloten. We voelen alsof we jo-jo's zijn geworden, of als een hamster die steeds in een rad rent. Die schommeling laat ons achter met een gevoel dat we in dezelfde tijd twee richtingen in worden getrokken. Het is echt moeilijk om te beslissen welke weg je nou moet nemen. We voelen ons vastzitten, verwardÖ en kijken we het in de ogen, ook †geŽrgerd.

De reden van dit jo-jo zij-effect is dat de energie die we gebruiken om te creŽren schommelt tussen verleden en toekomst. Op dit moment, zijn we niet helemaal aanwezig in een van die werelden. We zitten op de brug tussen de twee werelden in. De energie om te scheppen werkt nog wel in de vorige wereld, maar begint ook al te werken in de toekomst. Met andere woorden, we manifesteren aan twee kanten van de brug op het zelfde moment. Deze schommelende energie zal zich uiteindelijk versnellen en in tijd verkorten op het moment waarop we vanuit een enkel punt zullen scheppen in de werkelijkheid. Ik kan daar nauwelijks op wachten!

Die jo-jo energie laat ons niet stoppen met scheppen, maar we moeten ons meer scherp richten om iets voor mekaar te krijgen. De Sterren Ouderen zeggen dat 50 % van onze intenties nu in het verleden zitten en moeilijk zijn, maar niet onmogelijk om te voltooien. Het is belangrijk dat jullie doorgaan met leven en scheppen. Toch is het aan jullie om te beslissen of je een extra moeite wilt doen om een project te manifesteren, of om er een† te beŽindigen. Misschien wil je alleen de handdoek in de ring gooien. De Sterren Ouderen zeggen ook dat de andere 50% van onze bedoelingen ergens in de toekomst worden gecreŽerd. Omdat we maar 50% in die twee werelden aanwezig zijn. Opnieuw, we moeten wel heel gefocust zijn om die zaken gedaan te krijgen. We hebben ook de optie om de intentie of het project lost te laten totdat de creatieve stroom terugkeert. Jullie intenties die op het verleden zijn gebaseerd zullen steeds moeilijker worden te af te maken. Terwijl je intenties die op de toekomst gebaseerd zijn steeds gemakkelijker te manifesteren worden.

Om de dingen voor jullie nog wat verwarrender te makenÖ de Sterren Ouderen zeggen dat er geen verledenÖ of toekomst is.

Er is nog een zij-effect: dat je niet geheel in iedere wereld aanwezig bent. We worden onhandig. Ben jij ook tegen muren gevallen, heb jij ook je teen of je hoofd gestoten, en je in het algemeen nogal onvast en je eruit gevoeld? Ja, dit is ook deel van die verschuiving. Jullie lichaamsevenwicht werkt hard om zich aan de nieuwe wereld aan te passen. Je innerlijke giroscoop her-oriŽnteert zich op de nieuwe wereld die opduikt. Dit veroorzaakt dat jullie niet geaard worden. Dit kan ook misselijkheid en hoofdpijnen opleveren. Die symptomen waren een tijdje al, enkele maanden, aanwezig maar die zullen aan het eind van het jaar gaan verdwijnen. De Sterren Ouderen zeggen nu voorzichtig te zijn met jullie lichaam omdat we gevoelig worden voor ongelukken. (Ik leerde dat op de moeilijke manier, zegt Aluna Joy) (Winny gaf een ander voorbeeld.)

Er is een enorme golf van mensen die uit deze dimensie weggaat omdat ze haastig naar de volgende willen. Ongelukkigerwijs zullen die mensen het beleven van de show van de eeuw gaan missen! Er zitten ook velen te wachten op het hek, en proberen te besluiten welke richting ze uit willen gaan. Het is nu tijd voor jullie om te beslissen! Er zijn vele moedige mensen die een veelvoud van lichtwerkers zijn die zich gebonden voelen om wat overbleef van deze wegtrekkende dimensie af te maken. Zij zullen ervaren wat de Sterren Ouderen zeggen wat de meest woeste rit in het universum wordt en een enorme evolutionaire sprong voor de ziel is. Waarom krijg ik het gevoel dat je dit ritje in de achtbaan nooit zou hebben willen makenÖ maar als je aankomt bij de bestemming dan wil je het zelfs nog eens doen. PS.. elke manier waarop je verkoos om jezelf naar de nieuwe wereld over te brengen, is voor jou de juiste manier! Er is hier geen goed of fout, alleen wat je ziel heeft besloten om te doen.

Dus in een notendopÖ jullie verliezen niet je ID! Jullie verkrijgen juist je Identiteit! Maar om je ID te verkrijgen moet je ID verliezen. Dus nu zie je waarom wij ons Jo-Jo's voelen.

*** If you would like to comment on this article, instead of writing an e-mail to me, you can post it at the bottom of this link so everyone can read it : )†

- Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl -


COPYRIGHT © 2008.
Het is toegelaten om dit artikel te copiŽren en verdelen op voorwaarde dat de inhoud volledig blijft en de verdienste volledig aan de auteur(s) gegeven en vrij verdeeld wordt. Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 Email: alunajoy@1spirit.com website:www.AlunaJoy.com

Aluna Joy Yaxk'in is een internationaal gekend auteur, spirituele levenscoach, heilige site gids, alternatieve geschiedkundige en gewijd predikante & modern mysticus die anderen inspireert en aanmoedigt om hun eigen authentieke goddelijkheid en verbinding tot God te herkennen en te accepteren. Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988, Sedona AZ 86339 Ph: 928-282-6292 Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net
Aluna Joy Yaxk'in is an internationally known author, sacred site guide, and mystic. Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net

Website: www.kachina.net