Maandelijkse BerichtenHome

Berichten
Center of the Sun Nieuws

Frequente uitbarstingen en Visioenen van het Paradijs

Zijn we er al?

Aluna Joy Yaxkin ~ januari 2010

De laatste weken waren aardig interessant. Er is een plotselinge en nogal duidelijke verschuiving in de aarde energie geweest. Je hoeft geen astroloog, astronoom of zelfs een medium te zijn om te weten dat de laatste paar weken na de eclips van 31 december 2009 en 15 januari 2010, verveelvoudigd door Mercurius die retrograde liep vanaf 26 december 2010 tot 15 jan. 2010, een woeste rit is geweest. En dat er asteroÔdes vlak langs vlogen en er sterkere zonnevlammen waren hielp niet zoveel om de situatie beter te maken. Volgens meetstations waren er zeven grote aardbevingen sedert het begin van dit jaar: Bij de Solomon eilanden, in het gebied van de baai van San Francisco en in Noord- CaliforniŽ, zelfs verrassend in Oklahoma en dan nog die enorme in HaÔti deze week. Er waren ook wat aardig indrukwekkende vulkaan werkingen.

Ik deel dit niet met jullie om je bang te maken. Ik deel dit omdat we ons moeten herinneren dat de aarde constant aan het veranderen en evolueren is, net als wij dat doen. Het enige dat constant is in het leven is verandering. We zijn allemaal EEN met alle leven; net zoals de nieuwe film Avatar (vooral die van 3D. winny) zo prachtig heeft laten zien. Omdat we zo verbonden zijn aan elkaar voelen we alles wat in de wereld omgaat of we dit concept nu begrijpen of niet. We zijn allemaal Gods kinderen. We zijn allemaal deel van Gods levenskracht. Wat er gebeurt met de een, gebeurt met ons allemaal. Hoe dichter we bij de verschuiving van de eeuwen komen, hoe meer preciezer we zullen manifesteren wat we van onszelf denken, wat we in ons hart hebben, en wat we denken dat we verdienen. De planeet en de verschuiving van de eeuwen is grondig verbonden met de wet van aantrekking en het collectieve bewustzijn dat de mensheid heeft.

Door de collectieve eenheid, zijn er enkele heel interessante symptomen in mensen die empathisch en gevoelig zijn, bij de healers net zo als bij de lichtwerkers van de wereld. We voelden ons sentimenteel en emotioneel zonder duidelijke reden. Veel mensen hebben gemeld dat ze zich wat misselijk voelden, of hadden een klomp in de maag en een gevoel van zwaarte rond het hartgebied. Veel mensen hadden onverklaarbare paniek aanvallen, zelfs midden in de nacht en konden zich moeilijk focussen. De energie voelde gebroken aan alsof ze doormidden brak. Velen hebben een sterk gevoel van vastzitten, voelden zich bevroren en niet in staat tot bewegen, zelfs uitgeput. Uiterlijk leek het dat onze motivatie even werd vastgehouden. Velen van ons gingen terug naar hun veilige kleine cocon. Het is alsof we onze adem inhouden wachtend op dat je laatste schoen uitvalt. Ik realiseer me dat deze golf van symptomen nu begint te verhelderen. (AlunaJoy zegt nu dat er veel middeltjes zijn om je er bij te helpen. Ze zijn niet onder deze naam in Nederland te verkrijgen. Natuurlijk kun je er wel naar zoeken, of naar vervangers ervan. Winny)

( There are a lot of Sacred Site Essences that could help with these frequency bursts. Favorite ones are ... Shock, Trauma and Change (a great blend that deals with all levels of trauma and shifts); Mt. Shasta Lily (very calming and helps one adapt to change and shifts with ease and grace); The Whole World Essence Blend (helps one match the incoming higher frequencies); From the Avalon series... Holy Thorn Tree (This one is great for keeping one's feet on the ground, while maintaining your connection to paradise); Philae, The Heart of Conscious Creation (this one helps with manifestation of your destiny); Chalice Well Essence (for healing, transformation, resurrection and rebirth, longevity). Also there is ... Lake Atitlan ~ Bridging the Worlds Essence; Copan ~ The Heart of the Future Essence; Bonampak ~ The Ascension Essence; Palenque ~ The Illuminated Heart Essence; Chief Ouray ~ Peace, Patience, and Diplomacy; The King's Chamber ~ Living Merkaba ~ 13th Code Essence; Tipon ~ The Garden of Universal Abundance Essence; Heart Island Sun Dog Essence; The Return of King Arthur's Camelot Essence. From the I AM Blessing Water: Archangel Zadkiel; Archangel Uriel; I AM Unconditional Love; I AM Perfect Peace Harmony and Balance; I AM Strength, Power and Courage. All these can be ordered and are on sale in the column on the right. BUT with all this said... listen to your heart and only pick ones that call to you!))

De Sterre Ouderen zeggen dat die plotselinge uitbarstingen met verhoogde frequenties de oorzaak zijn van weer een volgende snelle sprong in de evolutie. Ze zeggen dat er nog meer van die uitbarstingen komen, maar ze zullen wat meer tussenruimte hebben zodat we ze kunnen verwerken en er mee kunnen evolueren. Dit zal wat werk kosten voor ons om de veranderingen toe te staan en om positief te blijven terwijl we er doorheen gaan. Als die verhoogde frequenties komen, wordt het collectieve bewustzijn, helemaal tot onderaan de persoonlijke bedoeling, door de wet van aantrekking nogal versterkt. Wat voor kerngeloven/denken iemand, een gemeenschap, een staat of land, of van een planeet ook hebben, die bedoelingen zullen zich sneller dan ooit beginnen te manifesteren. Ons goddelijke plan, waarvoor we hier kwamen om te vervullen, gaat ook sneller, alhoewel het misschien niet is wat we ons hebben voorgesteld. Dat laat me denken aan wat John Lennon zei: ďLeven vindt plaats terwijl je plannen maakt.Ē Leven gaat door te gebeuren zelfs als we schreeuwen om een pauze.

Net zoals de tsunami in AziŽ in 2004, orkaan Katrina in New Orleans in 2005, en de nu pas gebeurde rampzalige gebeurtenis in HaÔti, heeft het omhoog gaan in frequentie het pantser rond ons hart geknakt en heeft ons zelfs open gebroken naar een groter niveau van liefde en compassie. Het breekt ons ook open voor een groter niveau van mogelijkheid. Dit openbreken halt de oude paradigma's weg die het collectief als geheel en onze goddelijke bestemming niet meer dienen. We zijn net als de rups die binnen een cocon is getransformeerd en we worstelen nu om ons vrij te breken. We voelen ons als kleine kippetjes die onze weg zoeken door de harde schil van het ei. Maar als je in dat ei zit, heb je geen idee hoe hard die schil is. We kunnen vermoeid raken dat het paradijs zo ver weg is, terwijl die in feite alleen maar een dunne sluier is tussen de wereld waar we in zijn en die we bijna binnengaan.

Mij is door de Sterre Ouders, en hele legioenen van Lichtwezens en Opgestegen Meesters getoond, dat we NIET vastzitten zoals we dat denken te voelen. We zijn eigenlijk hard aan het werk in de innerlijke rijken. Velen van ons hebben al een deel van onszelf in de toekomst geprojecteerd waar we ons in de nieuwe wereld staan te verankeren. We weten niet of we soms wakker zijn of dromen. Deze wereld voelt minder en minder werkelijk. De enige uitzondering hierop zouden op de heilige plekken van de wereld kunnen zijn die meer aanwezig zijn en meer tastbaar, omdat we beginnen te passen bij de energie die ze al eonen hebben vastgehouden. De film 'Avatar 3D' brengt een collectieve verwerkelijking van de mogelijkheid om onszelf een brug te laten wezen tussen de werelden.

Deze frequentie uitbarsting van pas geleden heeft een grote noodzaak geschapen voor ons uiterlijke 3D zelf om een rustiger tijd te hebben en waarom we ons terugtrokken in veilige havens. Deze verhoogde energie is feitelijk goddelijk, ongeconditioneerde liefde van de Grote Schepper van alles dat is. Hoe sterker de energie wordt, hoe meer we los moeten laten van onze muren, onze maskers en onze illusies. Deze beperkende ego's zullen tot stof worden gereduceerd alleen om een massale realisatie te onthullen van hoe groots en schitterend en onbeschrijflijk enorm groot we zijn. Onze muren en maskers hebben ons klein, beperkt en ineffectief gehouden betreffende het manifesteren van onze goddelijke bestemming op Aarde.

Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik ga nu even credit geven aan Hollywood. Ik heb altijd gevoeld dat die massa media, alhoewel onbewust, altijd heeft gewerkt om ons in angst en in slaap te houden. Ze hebben verschrikkelijke visioenen beschreven van de toekomst. Ze hebben die film geschapen omdat we er zelf om vroegen. Maar uiteindelijk kochten we zelf de kaartjes ervoor, nietwaar? Maar sedert het wereldwijde succes van de nieuwe film 'Avatar' in 3D, hebben de massa's nu een glorieus, prachtig nieuw visioen over hoe een nieuwe wereld eruit kan zien. Dit heeft in het collectieve bewustzijn geplaatst dat we allemaal innig verbonden zijn met alle leven, en dat alle leven God is.

'Avatar' heeft ook de paradijszoekers van de wereld een glorieus visioen gegeven om zich aan vast te houden. Nu kunnen we collectief het paradijs beginnen te creŽren, omdat het visioen van een paradijs nu stevig in het collectieve bewustzijn van deze wereld zit. Het visioen wordt nu niet meer door maar een paar van ons gedroomd. Het wordt nu in de harten gehouden van duizenden en duizenden mensen die nu vurig verlangen naar een wereld in harmonie. Dus is het door dit verlangen dat we gaan aantrekken. 'manifesteren' wat we verlangen. Dus is het makkelijk tot de conclusie te komen dat als Hollywood films begint te creŽren die idealistische visioenen laten zien van een toekomstig paradijs, en wij naar buiten gaan en de kaartjes er voor kopen (vaak in veelvoud) we kunnen afleiden dat we dichterbij de creatie zitten om het paradijs op Aarde te creŽren. We kunnen nu ook concluderen dat alles wat minder dan een paradijs is grondig moet worden nagekeken. De grote renovatie van onze wereld kan werkelijkheid worden, omdat we een helderder collectief visioen hebben van het paradijs. Het is een groot werk, zonder twijfel. Maar als ieder mens maar een ding zou doen om van de wereld een betere plek te maken, zouden we de wereld veranderen in een harteklop. Klop, klop, klop. Zijn we er al?

Door een hopeloos eeuwige idealist en ook gewoon een andere paradijzenaar.

AlunaJoy

- Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl


Aluna Joy Yaxk'in is een internationaal gekend auteur, spirituele levenscoach, heilige site gids, alternatieve geschiedkundige en gewijd predikante & modern mysticus die anderen inspireert en aanmoedigt om hun eigen authentieke goddelijkheid en verbinding tot God te herkennen en te accepteren. Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988, Sedona AZ 86339 Ph: 928-282-6292 Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net
Aluna Joy Yaxk'in is an internationally known author, sacred site guide, and mystic. Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net

COPYRIGHT © 2010 -
Het is toegelaten om dit artikel te copiŽren en verdelen op voorwaarde dat de inhoud volledig blijft en de verdienste volledig aan de auteur(s) gegeven en vrij verdeeld wordt. Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 Email: alunajoy@1spirit.com website:www.AlunaJoy.com
Website: www.kachina.net