Maandelijkse BerichtenHome

Berichten
Center of the Sun Nieuws

Het Domino Effect -
Een Planetair Ascensieproces en hoe het de Mensheid beïnvloedt

Aluna Joy Yaxkin ~ 12/2007

De laatste 20 jaar hebben de Sterrenouderen ons geholpen de synchrone verbindingen tussen de verschuivingen, turbulenties en ontwakingen van het collectieve bewustzijn van de mensheid te begrijpen. Deze turbulenties die we voelen zijn deel van een oude code die een goddelijk plan activeren dat een planetair ascensieproces triggert. De Sterrenouderen hebben het gevoel dat 2008 het jaar is dat we de verschuiving der tijden zullen maken die ze 10 000 jaar geleden voorspelden. De Sterrenouderen zeggen dat genoeg mensen op de planeet met genoeg licht werken, dat we in staat waren de balans van het duisternis terug naar het licht te hellen. Dus was het voor mij geen verrassing dat gedurende de laatste paar maanden van 2007 alle puzzelstukken bij elkaar kwamen wat betreft de effecten van dit planetaire ontwaken van de mensheid. Daarom voelden onze levens zo… wel… zo verdomd verward.

De Sterrenouderen verwijzen grappig naar deze planetaire ascensie als het Domino Effect. Herinner je je toen je als kind een Dominoset kreeg? I.p.v. het spel te spelen zetten we ze alle op een rij zodat wanneer je de eerste omduwde de anderen vlug zouden volgen. Daarom noemen de Sterrenouderen dit ascensieproces een domino-effect. Want eens je de eerste domino omduwt kun je de rest die vervolgens omvalt niet tegenhouden. Zo is ook ons ontwakingsproces. Eens we aan het proces van ontwaken beginnen is er geen weg terug. Je kunt niet mislukken eens je aan de reis begint. Je kunt niet terug naar de duisternis glijden. Het is onmogelijk het licht te vergeten!!! Laat ons dit herhalen… Het is onmogelijk het licht te vergeten !!!

De Sterrenouderen organiseerden alle symptomen en effecten op de mensheid in zeven vereenvoudigde stappen, of wat ze de zeven domino's noemen. Ze spreken over wat er met ons gebeurt, hoe we erop reageren en wat het nu echt voor ons betekent. We weten reeds dat symptomen van ontwaken en ascensie vrij uitdagend en zelfs pijnlijk kunnen zijn. Maar wat dit artikel wil doen is enkele weerhaken uit het ontwaken halen en weer gelukzaligheid en vreugde in een lang verwacht proces brengen. (Read… The Star Elder Message though Aluna Joy in 1998) http://www.kachina.net/~alunajoy/99aug2.html

"De discipelen zochten Verlichting maar wisten niet hoe het te bereiken was. De Meester zei: “Het kan niet bereikt worden. Je kunt het niet vasthouden.” De discipelen terneergeslagen kijkend ziende zei de Meester: “Wees niet verontrust. Je kunt het ook niet verliezen.” En tot op heden zijn de discipelen op zoek naar datgene dat noch verloren kan gaan of vastgehouden kan worden."
~ Anthony de Mello, SJ

Dus wat kan de trigger zijn die eerste domino doet vallen? Welke gebeurtenissen zouden zogezegd de bal aan het rollen krijgen? Veel dingen kunnen het begin van je ascensieproces uitlokken. Voor sommigen zoals ik zijn reizen naar heilige plaatsten (jaarlijkse reizen die op onze website gepost worden) een grote trigger geweest. Mijn eerste reis naar een Mayasite in 1986 duwde mij uit mijn spirituele luiheid zodat ik mezelf eindelijk in de ogen zou kijken en beginnen afvragen wie ik was en waarom ik hier was. Ik heb na dat eerste bezoek aan een heilige plaats nooit meer achterom gekeken. Voor velen van ons kan ook meditatie een trigger zijn en het ascensieproces versnellen. Voor anderen kan het beoefenen van yoga zijn. Voor sommigen kan het een boek of artikel zijn dat je herinnering triggert. Anderen kunnen getriggerd worden door dingen als heilige site essences (concentraten die op onze website gepost worden) of zelfs een foto van een heilige plaats waar ze in een vorig leven verbleven. Maar dikwijls is het een grote levensuitdaging of trauma dat ons kan openbreken zodat het schitterend licht binnen ons weer naar buiten kan lekken. Door groot trauma en verlies beginnen we uit te reiken naar een betekenisvoller leven. Dit is een heilige wonde en een pad van de Sjamaan. Uiteindelijk herinner je je dat je nooit in het duisternis was… je vergat gewoon dat je altijd al in het licht was.

Toen ik in 1990 in Palenque was… (lees het Palenque verhaal hier http://www.kachina.net/~alunajoy/2003jan.html) (engels), toonden de Sterrenouderen me de zelfgerechtvaardigde creatieve kracht die het universum op de planeet begon te manifesteren. Het manifesteert zich beetje bij beetje. Hoe meer deze energie over de planeet spoelt, hoe meer invloed het op de mensheid heeft. Alles en al wat blootgesteld wordt aan deze creatieve energie wordt letterlijk gedwongen om weer harmonisch afgestemd te worden op de wetten van kosmische aard. Deze energie kan allerlei interessante, vreemde en dikwijls ondiagnosticeerbare symptomen veroorzaken. Er wordt voor deze ascensie een ongelooflijke hoeveelheid spirituele brandstof gebruikt. We worden letterlijk binnenste buiten gekeerd en tot het uiterste geduwd. Elke ons van onze energie wordt gebruikt. Daarom voelen we ons zo onbekwaam om met stress om te gaan. De hele planeet en alle levende dingen zijn voor onze ogen zelfgerechtvaardigd. Daarom voelen we zoveel druk in de wereld van vandaag. Daarom zijn we zo verveeld met het leven. Daarom hebben we zo'n haast. Daarom zijn we zo verward. Daarom geeft ons lichaam ons zoveel problemen.

Het goede nieuws is dat onze spirits echt klaar zijn voor dit ascensieproces. In feite kan onze spirit nauwelijks wachten om hier te geraken, waar dat ook mag zijn. Je spirit was gisteren al klaar! Je spirit heeft niet te maken met tijd, zwaartekracht en andere natuurwetten in de 3D wereld zoals je lichaam. Daarom is een visie hebben zo'n vreugdevolle gebeurtenis… maar om het te doen manifesteren kan een enorm geploeter zijn. Je spirit is als een renpaard bij de startpoort die uit frustratie met zijn voeten stampt. De 3D mechanische geest die ons lichaam leidt is de grootste uitdaging die onze spirit moet overwinnen omdat ons lichaam spirit tegenhoudt. Anderzijds worstelt je lichaam ermee om je spirit bij te houden. Maar dit is het tijdperk waar we niet enkel met onze spirit ascenderen, maar ook ons fysiek lichaam meesjouwen! We zijn nog nooit eerder zo compleet geascendeerd terwijl we een lichaam meesleepten. In het verleden dumpten we ons zwaar geprogrammeerd lichaam en begonnen opnieuw. Dit verklaart ook de grote hoeveelheid catastrofobie die zich nu in het collectieve bewustzijn bevindt. Je lichaam herinnert zich dat we het in het verleden dumpten. Maar deze keer gaan we die route niet.

Je spirit gebruikt niet-lineaire organische energie en intuïtie om te manifesteren en groeien. Hij geniet van het onbekende en houdt ervan om onbekend terrein te onderzoeken. Hij wordt niet beperkt door geschiedenis of eerdere ervaringen, of angst voor de toekomst. Spirit lijkt veel op een onschuldig, nieuwsgierig kind dat zich eeuwig in het heden bevindt. Je materiële lichaam gebruikt lineaire mechanieken, programma's, patronen en geschiedenis om het lichaam te helpen zich veilig te houden. Het bevindt zich zelden in het heden en stuurt waarschuwingen uit over de toekomst. Wanneer we beginnen te ascenderen begint alles wat ons lichaam uit vorige ervaringen kent te verschuiven. Ons lichaam begint letterlijk te panikeren omdat het het onbekende territorium waarop het zich begeeft niet begrijpt. Onze geest rent wild in het rond op zoek naar relevante programma's die het kan gebruiken. Helaas kent ons lichaam enkel datgene uit het verleden… en waar we ons naartoe bewegen is een nieuwe toekomst die de oude programma's niet gebruikt. Vandaag, nu op dit moment, stappen we in de toekomst. Vele, en ik durf te zeggen, de meeste van onze oude programma's die we gebruikten zijn niet meer van toepassing. Het is net als een “DOS” systeem gebruiken in een “Windows XP” wereld. Het wordt tijd om de wereld als een klein kind te zien omdat veel van de oude programma's verouderd zijn. Soms zijn we een tijdje in staat om aan de zijde van Spirit te gaan en wat opschorting te krijgen van de opbouwende druk. Op andere tijdstippen hebben we het gevoel dat we worden teruggedwongen in ons lichaam dat met de 3D werkelijkheid te maken heeft. Dus dit is de worsteling tussen onze spirit en ons lichaam dat al de rare symptomen veroorzaakt. Dat laat ons de vraag…”Wat is er aan de hand? En waarom?

Dus hier beneden zijn de Zeven Domino Stappen. Onthoud dat we zelden elke stap in perfecte opeenvolging doen, een voor een op een ordelijke manier. Niemand zei ooit dat ontwaken een ordelijk proces ging zijn, niet? Je begint gewoonlijk met de eerste domino en dan kun je naar de tweede en derde springen terwijl de eerste nog evolueert.

“Er zijn geen garanties. Vanuit het oogpunt van angst is niemand sterk genoeg. Vanuit het oogpunt van liefde, is geen enkele noodzakelijk.”
-- Emmanuel
Domino #1.

We weten dat we het ascensieproces zijn begonnen toen we de … HOGEDRUKPAN troffen. Met de eerst Domino werden we ons bewust van een toenemende en onbeschrijflijke energie. Er is een intens doordringend gevoel dat we iets missen, maar we weten niet wat. We vragen ons af: “Is er meer in het leven dan dit?” We voelen een enorme hoeveelheid stress zonder duidelijke reden. Onze geest kan heel druk worden, zoals duizend radiostations die tegelijk spelen. Het is moeilijk om te mediteren. We slapen niet goed. Over het algemeen voelen we ons eerder opgebrand, maar we willen niet vertragen. Je kunt levenskeuzes maken die nauwelijks uitkomen op de manier waarom je het verwachtte. Het leven voelt aan als een frontale botsing. Onthoud dat je niet de enige bent die dit voelt. 100% van de mensheid voelt dit, zelfs als ze het wel of niet toegeven.

“Men moet chaos in zichzelf hebben om geboorte te geven aan een dansende ster.”
~ Friedrich Nietzsche, 1844-1900 Duitse filosoof
Domino #2.

De hogedrukpan veroorzaakt een … REINIGING EN ZUIVERING VAN DE INNERLIJKE TEMPEL. Een nieuwe hogere vibratie begint de dichtere energieën uit te spoelen. Dit is geen prettig proces. Het kan depressie veroorzaken. We kunnen levendige, wilde en gewelddadige dromen hebben. We kunnen catastrofobisch en paranoïde worden. We openen onze ogen vanuit een collectieve mist van ontkenning. We zien voor het eerst een groter beeld van de wereld en beseffen dat we fysiek niet zo veilig zijn als we dachten. Het kan zijn dat we overlevingscursussen volgen, naar een zogezegd veilig gebied verhuizen en samenzweringstheorieën lezen. We kunnen geloven in negatieve voorspellingen van een toekomst in doem en duisternis. We kennen de verhalen… “de wereld gaat eindigen” en het soort “we gaan allen sterven” scenario's. Velen gaan op dit punt door een donkere nacht van de ziel. Dit zuiveren van de innerlijke tempel laat vele levens van lager vibrationele energieën en catastrofale vorige levensgeschiedenissen los. We zullen meest waarschijnlijk 's nachts in onze dromen heel wat loslaten en we kunnen ontwaken met het gevoel door een vrachtwagen geraakt te zijn. Deze fase van het ascensieproces kan ons bewust maken van de kloof tussen wie we echt zijn en wat we in de spiegel zien… een diepe droefheid en een overweldigend gevoel van verlies triggerend. We kunnen geobsedeerd zijn door zelfkritiek. Het goede nieuws is dat onze gevoelens de sleutel tot ons ontwaken zijn! Als we ons herinneren wie we echt zijn, betekent dit ook dat het nu mogelijk is om dit krachtige licht te ZIJN en kunnen we weer de hemel op aarde herstellen.

"Op een avond vertelde een oude Cherokee zijn kleinzoon over de strijd die innerlijk in hem plaatsvond. Hij zei: “Mijn zoon, het is tussen twee wolven… De ene is kwaadaardig: Boosheid, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, liefde, hoop, afkeer, minderwaardigheid, leugens, valse trots, hoogwaardigheid en ego. De andere is goedaardig: Vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, weldadigheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en vertrouwen”. De kleinzoon dacht er een minuut over na en vroeg aan zijn grootvader: “Welke wolf wint?” De Cherokee antwoordde eenvoudig: “Degene die ik voedt”.
Domino #3.

Al dit zuiveren veroorzaakt… de HERACTIVERING VAN ONZE SLAPENDE KUNDALINI ENERGIE. Deze fase van het ascensieproces kan fysieke, emotionele en spirituele overbelasting veroorzaken… hartkloppingen, rusteloosheid, slapeloosheid, hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, uitputting, duizeligheid en een slaptegevoel. Spanning in nek en schouders is een groot symptoom van deze fase. We hebben meer slaap nodig… veel meer. We kunnen elektrische storingen met computers en andere elektronische apparatuur ervaren. Klinkt het ploffen van gloeilampen bekend?

Gedurende deze fase kunnen we een beetje narcistisch zijn wanneer we een glimp krijgen van wie we echt zijn. We beginnen te voelen hoe krachtig we zijn. We beginnen de innerlijke wijsheid te voelen die in ons naar boven komt. We “zien” zoals men zegt “het licht”. Als we niet voorzichtig zijn kunnen we dit persoonlijk nemen en uitspuien dat we de tweede komst zijn en hier zijn om de wereld te redden! Op een manier ben je de tweede komst… maar je ben niet de uitverkorene. Je bent een van vele ontwaakten!

Ontwakende Kundalini-energie veroorzaakt frustratie wanneer we op een hogere snelheid vibreren en moeten wachten tot de buitenwereld bijbeent. Dit kan aanvoelen alsof het een eeuwigheid duurt. We willen bijna opgeven. Ontwakende Kundalini-energie kan ons ook verloren, alleen en afgescheiden doen voelen. Terwijl we weten dat we met alles verbonden zijn kunnen we THUIS nog steeds niet vinden. We kunnen ons huiswaarts voelen bewegen wanneer de Kundalini-domino aan het werk is. Helaas kan het zijn dat we ons nergens waar we gaan goed voelen en ons zorgen maken dat we geen enkele plaats op Aarde zullen vinden waar het zo is. Alles voelt zich gewoon akelig aan. We voelen geen persoonlijke veiligheid en kunnen ons ondraaglijk kwetsbaar voelen. Persoonlijke relaties en alle gebieden van het leven kunnen tot het extreme gepolariseerd worden. Wanneer onze energie krachtiger wordt kunnen we plotse verschuivingen van interesses in vrienden, activiteiten, gewoontes, werk en thuis hebben. We eindigen relaties die niet afgestemd waren op de nieuwe energie. Onthoud… gelijke energie trekt altijd gelijke energie aan. We ondervinden dat mensen en omgevingen die niet langer met onze vibratie overeenkomen gewoon verdwijnen. Wanneer we hoger en hoger evolueren wordt dit fenomeen duidelijker. Denk eraan te Ademen en los te laten. Leef en laat leven. Deze domino laat ons de ware betekenis van overgave begrijpen.

"Je visie zal enkel duidelijk worden wanneer je in je hart kijkt… Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt. "
~ Carl Jung
Domino #4.

Eens de Kundalini begint te ontwaken stuurt het ons naar de … GROTE EGO VERVAGING. Ons Ego is gewoon een illusie die we over onszelf hebben. Ons ego vertelt ons wie we zijn en waarom we hier zijn gebaseerd op programma's en oude, achterhaalde geschiedenis. Ons ego is niet gebaseerd op spirit. Het sterven van het ego kan angst, paniek en gevoelens van hysterie en boosheid veroorzaken. We voelen een verlies van interesse in huidige doelstellingen en een verlies van eigengevoel. We kunnen het gevoel hebben alsof alles van ons verdwijnt en het meeste doet dit ook! We kunnen het gevoel hebben geen controle meer te hebben, kwetsbaar en machteloos te zijn, zonder een referentiekader voor wat er voor ons verschijnt. Velen voelen zich waardeloos en denken dat ze de wereld niets te bieden hebben. We kunnen het gevoel hebben dat we ons levensdoel nooit zullen vinden. Velen hebben het gevoel dat ze doodgaan of willen opgeven. Deze mechanische patronen en gedragingen die we verliezen zijn in de hogere rijken niet nodig. Kan het zijn dat we sterven voor de oude manieren van zijn en onze gehechtheden aan deze wereld loslaten opdat we naar de volgende kunnen bewegen? Ja, dat is het! Het is hier dat een diepgaand niveau van eenheid in onszelf ontstaat. In deze fase evolueert de Redder naar een verenigd geheel, verbonden met een golf van de ontwakende mensheid die overigens… de wereld zal redden!

"Onthoud dat de last die je lijkt te dragen even goed het licht kan zijn en de weg voor vele anderen om te volgen."
~ Gabbitas
Domino #5.

Eens de oude manieren van het ego beginnen te verdwijnen beginnen we…DE BRUG… over te steken… een GROTE SCHEIDING. We beginnen een ruimte binnen te gaan waar alle tijd, ruimte en dimensie alle ineen samenlopen. We kunnen ongewone pijnen en kwaaltjes over verschillende delen van ons lichaam en intense allergieën hebben. We kunnen dimensionele en toekomstdoorgangen ervaren door ze ofwel te zien of te horen. We zullen geen gewoon kompas hebben om ons leven te leiden. We bevinden ons tussen werkelijkheden maar hebben ze nog niet geïntegreerd en er is geen tijd om te integreren. We kunnen ons gedesoriënteerd voelen, niet wetend waar we zijn en een verlies van een gevoel van plaats hebben. We kunnen beginnen ongewone visualisaties te hebben in de innerlijke en uiterlijke werelden. We zullen rare dromen hebben waar we onszelf helen van voorbije gruwelijkheden. Atlantis, Maldek en andere enorme catastrofen in ons verleden worden uitgezuiverd. We zullen ons pijnlijk gewaar worden van de dingen die uit evenwicht zijn met de natuurlijke kosmische wetten, zoals oorlog, honger, misbruik, vervuiling, etc… We zullen een diepe dringendheid voelen om IETS te doen, EENDER WAT maar niet weten wat dat is. Nu komt de uiterlijke wereld verreweg niet overeen met de manier waarop we nu vibreren. Alles voelt zo verdomd zwaar. We kunnen ochtendmisselijkheid en duizelingen voelen. De planetaire gyroscoop wordt herstart. We kunnen een ongeplugd gevoel hebben wanneer we ons er feitelijk doorheen bewegen en de andere kant raken. We kunnen dit niet met woorden beschrijven. We ontmoeten zielsverwanten na lange en vruchteloze zoektochten. Geheugenverlies en moeite om woorden te vinden is een probleem. De Engelse taal is dualistisch en kan niet met ons voortbewegen in een wereld van hogere frequenties waar dualiteit niet kan bestaan. Dus wanneer we beginnen te Ascenderen zullen we meer problemen met woorden hebben. Dit maakt het echt interessant om te proberen een conversatie te hebben… tenzij de andere zich ook op dit niveau bevindt.

"Zekerheid is meestal bijgeloof. Het bestaat niet in de natuur, noch ervaren de kinderen van mensen dit als geheel. Gevaar vermijden is op termijn niet veiliger dan rechtstreekse blootstelling. Leven is ofwel een gedurfd avontuur of niets.”
~ Helen Keller
Domino #6.

Wanneer we de brug ver genoeg oversteken beginnen we ons LICHT TE BUIGEN (lees hier meer over het licht buigen http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/AJjuly252007NL.htm). We zullen ondervinden dat op een lineaire manier werken in dit stadium niet werkt. We zullen ondervinden dat we ons op het werk verward voelen en als een vlinder worden die van de ene naar de andere focus springt. We voelen ons verplicht om dingen te doen die niet nodig of praktisch zijn en ondervinden dat we gewoonlijk het onpraktische doen. We denken dat we tijd verspillen en dan voelen we ons er schuldig over. We bevinden ons in een cirkel van herschikken, herwerken, herordenen en reorganiseren omdat we herstel en revitalisatie nodig hebben. We moeten ons opnieuw concentreren en schreeuwen het uit voor een aflossing.

We ondervinden dat we voor de laatste keer oog in oog staan met lang vergeten oude drama's, oude rivalen en aangevallen door oude vijanden. Vele van deze oude riffen die we opgegeven hadden zijn terug naar de oppervlakte gekomen zodat ze kunnen helen… en sommige doen het tot je verbazing! We worden gebombardeerd met vage aanwijzingen die geen steek houden en voelen ons verwrongen. De gevoelens van golven van duizeligheid is deze keer intens. We kunnen oorsuizen in meervoudige frequenties hebben, longproblemen alsof we niet kunnen ademen. We hebben het gevoel dat we stikken en een vreemde heesheid hebben die dalende zuurstofniveaus in ons lichaam creëert. Houd je adem niet in – ADEM – ADEM – ADEM! Lagere rugproblemen en pijnen en kwaaltjes overal komen terug en we kunnen ons duizelig voelen… alsof iemand je opzij duwde en je het gevoel hebt niet recht te kunnen staan. Plus dat het lijkt alsof we niet kunnen stoppen met geeuwen!

In het extreemste geval kan er een toename zijn van velen die niet langer hier wensen te blijven en velen bevinden zich in het proces van “vaarwel” zeggen. Veel mensen die om eender welke reden nooit depressief worden hebben het gevoel dat ze het leven willen opgeven. En het leven opgeven is net wat we moeten doen om deze verschuiving te maken. Als we ons blijven vasthouden aan hetgeen dat we gekend hebben sluiten we de deuren voor wat er voor ons ligt. Ik zeg niet dat je je leven moet beëindigen. NEEN, ZEKER NIET. Je kwam hier om deze verschuiving en alle wonderlijke dingen te zien die we samen zullen ervaren. Wat ik hier zeg is dat we onze gehechtheid aan de dingen en deze wereld loslaten. Daarom wordt je verveeld en wil je er de brui aan geven. Dit is echt iets goeds!

"Als je altijd denkt wat je altijd gedacht hebt, zul je altijd doen wat je altijd gedaan hebt. Als je altijd doet wat je altijd gedaan hebt, zul je altijd krijgen wat je altijd gekregen hebt. Als je altijd krijgt wat je altijd gekregen hebt, zul je altijd denken wat je altijd gedacht hebt."
~ Author unknown
Domino #7.

Nu zijn we klaar voor de leuke dingen! We beginnen ONZE WERKELIJKHEID TE CREËREN! Onthoud… wat je je creëert is wat je hele wezen tegen de universele creatieve kracht vertelt. Wanneer we beginnen te verschuiven is het belangrijk dat we… AANWEZIG BLIJVEN. We kunnen niets creëren wanneer we ons zorgen maken over de toekomst of ons schuldig of berouwvol voelen over het verleden. Onthoud dat noch het verleden noch de toekomst echt bestaat. Dus begrijpt spirit dit niet. BLIJF POSITIEF… maar blijf echt voor wat er gaande is. Onthoud… ALLE GEVOELENS zijn AANWIJZINGEN voor iets. Veroordeel ze niet – leer ervan. Verzeker je ervan “niet het onkruid water te geven!” WEES JE AUTHENTIEKE ZELF… de wereld is vol van imitaties en afgelopen paden. HOUD JE HART OPEN… in het HART blijven is de enige manier om deze wereld naar het paradijs te verschuiven. VERTROUW JE KERN wat de uiterlijke wereld ook zegt of doet.

"Ik zal mijn success beoordelen door hoe goed ik mijn waarheid leef, niet hoe goed mijn waarheid ontvangen wordt."
~ Jan Denise, "Naked Relationships"

Onthoud dat dit de langste reis is die we ooit zullen maken. Die reis is de 13 inch van je HOOFD naar je HARTTEMPEL. Deze ascensiereis waarop we geweest zijn was eenvoudigweg om vanuit ons HOOFD naar de HARTTEMPEL te gaan. Eens we in de Harttempel aankomen kunnen we eender wat creëren. En dat zullen we doen!

Onthoud dat ook de Aarde door dit proces gaat. Dus als je in dit proces ver voorop, of ver achter ligt, zul je nog steeds voelen wat de Aarde voelt. Ik hou hiervan omdat dit een grote harmonisator is en ons uit ons ego houdt terwijl we leren om weer een harmonieuze familie te zijn.

Helaas zal dit artikel lezen het proces niet makkelijker of zelfs gelukzaliger maken (verdorie!), maar tenminste weten we dat we niet gek worden. Sommige manieren om door de grootste turbulenties op de ascensieladder te geraken zijn volgens de Sterrenouderen de eenvoudigste. Onthoud dat de natuur emotioneel neutraal is… dus adem veel LUCHT in, drink veel WATER en ga naar buiten en loop op de AARDE en laat de ZON op je schijnen. De natuur heelt en harmoniseert. Ook dingen als homeopathie, essences, gelijkgestemde vrienden opzoeken, yoga, meditatie, zweethutten, OK… ik zal zelfs chocolade zeggen en op een spirituele reis gaan (met Aluna Joy's wilde pelgrims :) kan allemaal helpen om de fysieke verschuivingen te vergemakkelijken terwijl je op de wilde ascensierollercoaster rijdt.

Ben je Voorbereid op 2008?!
Een Nieuwjaarsboodschap van Aluna Joy Yaxkin

Ik wou pauzeren en even iedereen bedanken die mij, Center of the Sun en mijn partner Raphael dit jaar gesteund heeft. Het is een prachtig jaar geweest dat ons op alle gebieden wonderbaarlijke overvloed heeft gebracht. Ik wil jullie allen een GELUKKIGE HEILIGE DAG wensen en dat de vieringen die jullie creëren vanuit het hart komen, helend zijn en een grote voorbereiding voor de prachtige tijden die voor ons liggen. Maar ik moet zeggen dat ik niet het sentiment van "Auld Lang Syne" zing door vaarwel te zeggen tegen 2007. Het was een heftig jaar. Ik ben ook heel verheugd te zien dat het met een snikken vertrekt, i.p.v. een onwelkome slag. Maar na alles waar we dit jaar doorheen gingen is een snik alles wat er van 2007 overblijft. Het is erg fijn en geruststellend om dit “oude negen” jaar vaarwel te zeggen. Het is zeker en vast een jaar geweest van voltooiing, loslaten en de laatste draden van oude kwesties onder ogen zien.

December is vrij intens geweest. Het voelde zeker als een hogedrukpan aan. Ik was niet verrast aangezien elke cyclus van tijd waar we onze aandacht op richten zich op het einde van die cyclus als een condensator opbouwt. Op 11 december was Jupiter conjunct met Pluto op het Galactisch Centrum. Ik moet toegeven dat ik niet veel over Westerse astrologie weet. Maar wat ik wel weet is dat het niet goed klikt tussen Pluto en mijn Schorpioen. Dit volgde snel met een krachtige dag op 19 december die een 8 BATZ was op de Kiche Maya Kalenders. Deze dag is een herstart van de heilige kalender. Snel gevolgd door de zonnewende op 22 december met een volle maan die snel daarop volgde.

In 2007 worstelde ik met het behouden van een positieve houding. Ik weet dat velen van jullie daarbuiten hetzelfde meemaakten. Gisteravond kon ik het laatste van de energie van 2007 voelen pieken. Ik bevond me buitenshuis in mijn medicijncirkel en maakte een klein ceremonievuur. Ik voelde mezelf geroepen om de dingen die me in dit leven niet dienden los te laten en ze in het vuur te gooien. Het voelde alsof deze zonnewende de laatste was om oude kwesties en programma's af te handelen. Ik hoop dat wat ik voel voorbij gaat en dat 2008 makkelijker en opwindender zal zijn. Maar nu weet ik dat de dingen beginnen te beteren. Eerst was het gevoel subtiel maar nu is het vrij luid. Ik kan een schitterende horizon in onze toekomst zien. Ik ben er zeker van dat als ik dit voel dat jullie dit ook voelen. Ik vertel dit omdat ik geloof dat wanneer we positief zijn wij het paradijs kunnen creëren en dit ook doen.

Numerologie vertelt ons dat het jaar 2008 een 1 jaar is… een jaar van nieuw begin. 2008 wordt reeds een jaar dat bewijst opwindend te zijn met vele nieuwe avonturen voor ons. Bovenop de terugkeer naar mijn hartsthuisbasis Palenque Mexico en de Peruaanse Andes, zullen we ook mijn oud fysisch thuis van 12 jaar in Mt Shasta opzoeken. Dit jaar voegen we nieuwe avonturen toe aan ons leven door Egypte en Griekenland aan ons reisschema toe te voegen. Toen ik erover nadacht besefte ik dat elke herinnering die ik aan mijn vorig leven had op al deze plaatsen was. Ik weet dat dit jaar naar elk van hen reizen belangrijk voor me is. Ik weet heel wat meer over de puzzelstukken die dit jaar verzameld en op hun plaats gelegd zullen worden.

De Sterrenouderen vertelden enkele jaren geleden dat er genoeg goede mensen met het licht werkten en dat we daarom de grens van onze evolutie met vier jaar verlegd hebben. Hun voorspelling die ze 10.000 jaar geleden over 2012 gemaakt hebben is verschoven. Terwijl ik dit schrijf zijn we maar enkele dagen verwijderd van het binnengaan van 2008. Ik ben zo blij dat ik me niet kan voorstellen wat we in dit jaar kunnen creëren. Ik weet dat de grote spirit mij altijd kan overtreffen als ik het plaats geef om door mij te creëren. Dus begroet ik 2008 met grote verwachting. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Dus… sturen Raphael en ik jullie een Hartelijke Vreugdevolle Heilige Dag, samen met onze liefde en heel ons hart,

Aluna Joy en Raphael

OH NO . . . Not again . . . Aluna Joy has made a total elf of herself. Check it out by clicking the link below.
http://www.elfyourself.com/?id=1469826810

- Vertaling: Ulla Mertens -Aluna Joy Yaxk'in is een internationaal gekend auteur, spirituele levenscoach, heilige site gids, alternatieve geschiedkundige en gewijd predikante & modern mysticus die anderen inspireert en aanmoedigt om hun eigen authentieke goddelijkheid en verbinding tot God te herkennen en te accepteren. Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988, Sedona AZ 86339 Ph: 928-282-6292 Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net
Aluna Joy Yaxk'in is an internationally known author, sacred site guide, and mystic. Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net

COPYRIGHT © 2007. Het is toegelaten om dit artikel te copiëren en verdelen op voorwaarde dat de inhoud volledig blijft en de verdienste volledit aan de auteur(s) gegeven en vrij verdeeld wordt. Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 Email: alunajoy@1spirit.com website:www.AlunaJoy.com
Website: www.kachina.net